Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/typo3/typo3conf/ext/akenzo_lr_country/Classes/Utility/Redirect.php on line 408
Odborné a vedoucí síly - Lohmann & Rauscher

Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Odborné a vedoucí síly

Člověk se má stále co učit: Pro L&R znamená vzdělávání a další vzdělávání investici do budoucnosti každého jednotlivce a tímto směrem se podnik ubírá. Vedle profesionálního zapracování nových odborných a vedoucích sil při zahájení jejich činnosti nabízí L&R Academy průběžně interní a externí kvalifikační akce. Protože cílení další vzdělávání a celoživotní učení jsou klíčovými faktory pro Vás osobní rozvoj a osobní úspěch.

Dlouhodobá perspektiva

 

Jako mezinárodně expandující podniková skupina nabízí L&R zajímavé výzvy a mnohostranné perspektivy pro své pracovníky - a to na mezinárodní úrovni. Protože naše firemní strategie přikládá osobnímu vývoji významné místo: Podporujeme naše pracovníky v kariérním rozvoji, aby se každý jednotlivec mohl uplatnit podle svých schopností. Zážitkem je dlouholetá již plodná spolupráce.

L&R jakožto atraktivní zaměstnavatel nabízí bezpečné pracovní pozice, a na základě důsledné strategie růstu silnou perspektivu do budoucna pro své zaměstnance. Podle různých úkolů a na základě odpovědností nabízíme v souvislosti s pracovním místem sociální benefity a pobídky - čestnou nabídku pro naše zaměstnance k dalšímu osobnímu rozvoji.

„Dobrý“ výrobek

 

Blaho lidí je pro L&R na prvním místě. Protože výrobky pro oblast zdravotnictví a péče vždy představují „službu“ člověku a společnosti. Nevyrábíme pouhé spotřební zboží, ale nabízíme pacientům i zdravotníkům řešení k ulehčení života. Výrobky L&R slouží mimo jiné ke zmírnění bolesti a k urychlení a zlepšení průběhu hojení ran pacientů.

Jako odborná a vedoucí síla u L&R můžete i Vy svým dílem přispět k blahu lidstva.

Vaše šance je u nás

 

Naši pracovníci se mohou rozhodnout pro různé možnosti kariéry - jako jsou pozice specialistů nebo se mohou dát na cestu vedoucích pracovníků. Individuální podpora a rozvoj vedoucích sil jsou umožněny v rámci L&R Academy.

Vzbudili jsme Váš zájem? Chcete podporovat a být podporováni? Požádejte nyní o zaměstnání přes náš job portál. Při žádosti o zaměstnání laskavě vyplňte náš formulář žádosti o zaměstnání. Pokud se ucházíte o konkrétní pozici, uveďte laskavě ve své žádosti o zaměstnání ID pozice.