Ortopedie/traumatologie

Sortiment Raucodrape nabízí širokou škálu operačních standardních sad podle indikací. Specifické sady pro jednotlivé operace zjednodušují správu skladu a vedou k časovým úsporám i k usnadnění práce při přípravě operace — mimo jiné tím, že odpadá správa jednotlivých komponent.

Díky velkému počtu krytí se čtyřmi, dvěma a jednou rouškou lze vždy zvolit to nejlepší řešení. Uživatel obdrží přesně potřebný sortiment moderních krytí s jednou rouškou s třírozměrným výřezem omezujícím pnutí, i dodatkové vybavení, což vede ke zkrácení doby přípravy, a tím ke značnému omezení vynaložené práce.
Krytí se čtyřmi a dvěma rouškami lze flexibilně použít pro různé operace. Operační výřez lze vytvořit libovolně velký nebo malý.

Oblasti použití

  • krytí pacientů a přístrojů při operačních zákrocích

Vlastnosti

  • celoplošně savé a nepropustné pro tekutiny
  • splňují a často převyšují požadavky normy DIN EN 13795
  • zvyšují uživatelský komfort
  • umožňují účinnou profylaxi infekce na operačním sále
  • lze je dobře řasit
  • jsou uživatelsky příznivě skládané
  • jednoznačné piktogramy
  • všechny výrobky jsou vybaveny dvojitými dokumentačními štítky
  • k výrobě výrobků Raucodrape se jako surovina nepoužívá latex z přírodního kaučuku