Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/typo3/typo3conf/ext/akenzo_lr_country/Classes/Utility/Redirect.php on line 408
Specialist -och ledningspersonal - Lohmann & Rauscher

Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll och reklam.

Specialist -och ledningspersonal

Människan blir aldrig fullärd: För L&R betyder ut- och vidareutbildning en investering i framtiden för den enskilde och således för företaget. Utöver den professionella träningen av ny specialist- och ledningspersonal vid starten av deras verksamhet, erbjuder L&R Academy genomgående interna och externa kvalificeringsåtgärder. Eftersom en riktad vidareutbildning och ett livslångt lärande är nyckelfaktorn för din personliga utveckling och din personliga framgång.

Långsiktiga perspektiv

 

Som internationellt expanderande företagsgrupp erbjuder L&R intressanta utmaningar och mångsidiga perspektiv för sina medarbetare - och det på en internationell nivå. I vår företagsstrategi intar nämligen personalutveckling en viktig roll: Vi främjar våra medarbetare för att utveckla ledningstillväxt, och satsar på varje enskild individ efter dennes förmåga. Resultatet är ett mångårigt samarbete som bär frukt för båda parter.

L&R erbjuder som attraktiv arbetsgivare säkra arbetsplatser, och på grund av den konsekventa tillväxtstrategin ett starkt framtidsperspektiv för sina medarbetare. Motsvarande de olika uppgifterna och graden av ansvar erbjuder vi arbetsrelaterade förmåner och subventioner - ett bra utbud för våra arbetstagares personliga vidareutveckling.

En ”bra” produkt

 

Människans välbefinnande står i första rummet hos L&R. Eftersom produkter för det medicinska området och för vården alltid innehåller en ”tjänst” till människan och till samhället. Vi tillverkar inga konsumtionsvaror, utan erbjuder lösningar som underlättar för både patienten och för den medicinska specialistpersonalen. L&R:s produkter syftar bland annat till smärtreducering och till acceleration och förbättring av patienternas läkningsprocess.

I egenskap av specialist- och ledningspersonal vid L&R kan du även ge ditt bidrag till människors välbefinnande.

Ta chansen hos oss

 

Våra medarbetare kan bestämma sig för olika karriärer - som t.ex. positioner inom specialist- eller ledningsbanan. Individuell befordran och ledarskapsutveckling möjliggörs inom ramarna för L&R Academy.

Har vi väckt ditt intresse? Vill du utmanas och befordras? Lämna då in din ansökan via vår jobbportal! Vid en spontanansökan ber vi dig fylla i ansökningsformuläret. Om du söker till en konkret plats, ange alltid jobb-id:t i din ansökan.