Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/typo3/typo3conf/ext/akenzo_lr_country/Classes/Utility/Redirect.php on line 408
Odborní a riadiaci pracovníci - Lohmann & Rauscher

Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy a reklamu používala súbory cookie.

Odborní a riadiaci pracovníci

Človek sa nikdy neprestane učiť: Pre spoločnosť L&R znamená vyškolenie a ďalšie vzdelávanie investíciu do budúcnosti každého jednotlivca a tým aj do spoločnosti. Okrem odborného zaškolenia nových odborných a vedúcich síl pri začiatku ich činnosti ponúka L&R Academy priebežne interné a externé kvalifikačné predmety. Cielené ďalšie vzdelávanie a celoživotné učenie sú totiž kľúčovým faktorom pre váš osobný rozvoj a osobný úspech.

Dlhodobá perspektíva

 

Ako medzinárodne expandujúca skupina ponúka L&R zaujímavé výzvy a rôznorodé perspektívy pre svojich pracovníkov – na medzinárodnej úrovni. V rámci stratégie našej firmy má osobný rozvoj veľký význam: podporujeme našich pracovníkov, aby sa rozvíjala ďalšia generácia vedenia a každého jednotlivca zapájame podľa jeho schopností. Výsledkom je dlhodobá obojstranne plodná spolupráca.

Spoločnosť L&R ako atraktívny predajca ponúka bezpečné pracovné miesta a na základe dôslednej rastovej stratégie aj silnú perspektívu do budúcnosti pre svojich pracovníkov. Na základe rôznych úloh a zodpovednosti ponúkame sociálne výhody a podporu podľa pracovného miesta – je to férová ponuka pre našich zamestnancov na ďalší osobný rozvoj.

„Dobrý“ produkt

 

Spoločnosť L&R stavia blaho človeka na prvé miesto. Výrobky z medicínskej oblasti a na ošetrovanie zahŕňajú vždy aj „službu“ pre ľudí a pre spoločnosť. Nevyrábame spotrebný materiál, ale ponúkame riešenia, ktoré uľahčujú život pacientovi, ako aj zdravotníckym profesionálom. Produkty spoločnosti L&R slúžia okrem iného na zmiernenie bolesti, ako aj na urýchlenie a zlepšenie procesu hojenia rán u pacientov.

Ako odborná a vedúca sila v spoločnosti L&R môžete aj vy prispieť vlastnou mierou k blahu ľudí.

Vaša šanca u nás

 

Naši pracovníci sa môžu rozhodnúť pre rôzne kariérne možnosti – pozície v odbornej oblasti alebo vedúce pozície. Individuálna podpora a rozvoj vedúcich síl umožňuje L&R Academy.

Vzbudili sme váš záujem? Chceli by ste dostať podporu? Prihláste sa cez náš pracovný portál. Pri iniciatívnej žiadosti by sme vás chceli poprosiť, aby ste vyplnili formulár žiadosti. Ak sa chcete uchádzať o konkrétnu pozíciu, zadajte v žiadosti o zamestnanie jej identifikačné číslo.