Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/typo3/typo3conf/ext/akenzo_lr_country/Classes/Utility/Redirect.php on line 408
Ochrana údajov - Lohmann & Rauscher

Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy a reklamu používala súbory cookie.

Ochrana údajov

Je pre nás samozrejmosťou, že s Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnými národnými a európskymi predpismi o ochrane údajov. Ako prevádzkovateľ našej webovej stránky zhromažďujeme osobné údaje, a to hneď, ako nám zašlete vašu otázku prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára.

  • Pri registrácii na L&R ukladáme vašu e-mailovú adresu a – pokiaľ je to uvedené – vaše meno, adresu a telefónne číslo,
  • pri odosielaní správ cez kontaktný formulár – vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, vašu firmu, ako aj vami uvedený zákaznícky okruh, ku ktorému patríte,
  • pri odosielaní online žiadostí o prácu – vaše meno a vašu e-mailovú adresu, ako aj – pokiaľ to uvediete – vašu adresu a telefónne číslo.

Pokiaľ to uvediete, zaznamenávame a ukladáme si vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a vašu adresu, ako aj zákaznícky okruh, ku ktorému patríte. Tieto údaje sa používajú výlučne na spracovanie vašej žiadosti.

Vaše osobné údaje sa v zásade ukladajú, spracovávajú a používajú len za účelom spracovania Vašej žiadosti. Okrem toho Vaše údaje ukladáme a spracovávame na reklamné účely v rámci spoločnosti, pokiaľ na to udelíte výslovný súhlas. Na každom mieste na našich internetových stránkach, kde dochádza k získaniu osobných údajov, máte preto možnosť udeliť svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek neskôr odvolať prostredníctvom e-mailu alebo pošty.

Aby sme vás mohli čo najlepšie informovať o aktualitách, využívame na vybavovanie objednávok (brožúry) a čiastočne aj na realizáciu odosielacích akcií tretiu stranu. Je preto potrebné, aby sa údaje potrebné pre Vašu objednávku, ktoré vyplníte v príslušnom objednávkovom formulári, preposlali aj spoločnosti, ktorá vybavuje objednávku. Zaručujeme Vám, že aj tu sa s Vašimi údajmi nakladá s najväčšou starostlivosťou a používajú sa len na účely objednávky.

Sídlom nami používaného servera je Nemecko. Osobné údaje sa neodovzdávajú do zahraničia.

Počítadlo prístupov na stránku

 

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, analyzačnú internetovú službu spoločnosti Google Inc. (Google). Google Analytics využíva tzv. cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Informácie získané pomocou súboru cookie týkajúce sa Vášho používania tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google tieto informácie použije, aby vyhodnotila Vaše používanie tejto internetovej stránky, na tvorbu správ o aktivite internetovej stránky pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a internetu. Spoločnosť Google tieto informácie môže prípadne poskytnúť tretej strane, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tretie strany tieto údaje spracovávajú v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP adresu s inými údajmi z Google. Zhromažďovaniu osobných údajov (vrátane IP adresy) vytváraných prostredníctvom súborov cookie a zhromažďovaniu údajov súvisiacich s používaním webovej stránky, ako aj spracovaniu údajov spoločnosťou Google máte možnosť zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete nasledovný doplnok pre prehliadač:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Súbory cookie ukladané pri používaní Google Analytics, ako aj ich spôsob fungovania a životnosť, nájdete uvedené, keď kliknete na nasledujúci odkaz:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Súbory cookie nevyhnutne potrebné pre fungovanie

 

Ukladajú sa nasledujúce súbory cookie, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie webovej stránky:

  • Súbor cookie TYPO3 Content Management (fe_typo_user): Súbor cookie umožňuje prezentáciu zvolenej webovej stránky vo vhodnej kombinácii jazyka/krajiny. Tieto informácie sa ukladajú len do vášho prehliadača a pri zatvorení prehliadača sa zničia.
  • Súbor cookie relácie (PHPSESSID): Súbor cookie slúži na to, aby vás pri každom otvorení stránky identifikoval. Tieto informácie sa ukladajú len do prehliadača a najneskôr pri zatvorení prehliadača sa zničia.
  • ID relácie (myL&R): Tento súbor cookie obsahuje identifikačné číslo relácie, ktoré dokáže používateľa identifikovať nad rámec stránky. Súbor cookie sa po 24 hodinách zmaže.
  • Technika aplikácie: V aplikácii „Technika aplikácie“ sa na zabezpečenie funkcie ukladajú dva druhy súborov cookie. „tx-lr_anlegetechnik-data-[x]“ ukladá zvolenú možnosť, „tx-lr_anlegetechnik-url-[y]“ aktuálny krok. Súbor cookie sa v oboch prípadoch zachováva 24 hodín.

Povolenie na ukladanie súborov cookie

 

Na stránke lohmann-rauscher.de môžete kedykoľvek vyjadriť svoj výslovný súhlas s ukladaním súborov cookie.

Zabránenie ukladania súborov cookie

 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. V takomto prípade však zabránite ukladaniu všetkých súborov cookie, takže nebudete môcť naplno využívať niektoré funkcie internetovej stránky (porovnaj body „Počítadlo prístupov na stránku“ a „Súbory cookie nevyhnutne potrebné pre fungovanie“).

Podľa § 34 BDSG (nemecký Zákon o ochrane osobných údajov) si môžete kedykoľvek vyžiadať informácie o údajoch uložených o vašej osobe. Prostredníctvom uvedených kontaktných údajov sa môžete na tieto účely na nás kedykoľvek obrátiť.