Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/typo3/typo3conf/ext/akenzo_lr_country/Classes/Utility/Redirect.php on line 408
Publikácie - Lohmann & Rauscher

Súhlasím s tým, aby táto stránka na analýzy, personalizované obsahy a reklamu používala súbory cookie.

Publikácie

Spoločnosť L&R v rámci vývoja a optimalizácie produktov vykonáva rozsiahle výskumy, ktoré sú neustále prezentované na kongresoch vo forme plagátov alebo voľných prednášok našich partnerov, ako aj na sympóziách a workshopoch.

V tejto databáze sú sprístupnené odborné publikácie založené na dôkazoch a hodnotené z väčšej časti nezávislými znalcami. Vyhľadávanie možno filtrovať podľa týchto kritérií:

 • rok vydania (Rok)
 • typ štúdie (Typ štúdie), napríklad

  • laboratórny výskum (Laboratórny výskum)
  • hodnotenie prípadov (Hodnotenie prípadov)
  • klinické skúšanie (Klinické skúšanie)
  • ekonomická analýza (Ekonomická analýza) alebo
  • prehľad položiek a brožúry (Prehľad položiek a brožúry)

 • produkty skúmané v publikáciách (Produkty)

 

K vyhľadávaniu publikácie