Vůdčí myšlenka

Váš spolehlivý partner.

Společnost L&R má více než 170leté zkušenosti s výrobou obvazových a zdravotnických prostředků nejvyšší kvality. Navzdory naší mezinárodní orientaci žijeme stále i dnes v souladu s hodnotami rodinného podniku. Z tradice se tedy současně rodí náš slogan pro budoucnost: vyvíjet společně s našimi zákazníky s inovační silou a vždy se zaměřením na vynikající kvalitu praktické nápady na výrobky a tím utvářet trh zdravotní péče.

Preferovaný řešitel problémů

Společnost L&R v tomto případě nevnímá sebe jako pouhého výrobce a prodejce, ale jako preferovaného řešitele problémů a spolehlivého partnera v oblasti medicíny, péče a hygieny. Přitom se vždy zaměřujeme na potřeby našich zákazníků a pacientů. V našich sítích a vývojových centrech vyvíjíme řešení a služby, jejichž vysoká kvalita jde ruku v ruce s důvěrou, která v nás byla vložena. Tato kvalita a naši kompetentní zaměstnanci tvoří základ pro náš trvale udržitelný hospodářský úspěch. 

Ve společnosti L&R je ve středu zájmu člověk a péče o jeho zdraví. Sloganem People.Health.Care. se zaměřujeme na tři nezávislé oblasti, které jsou společně základem pro vizi a hodnoty společnosti L&R: Člověk je na prvním místě, a tudíž také v centru naší činnosti. Jeho zdraví je současně oblastí působnosti i kompetenční oblastí společnosti L&R. V péči (Care) jsou zakotveny hodnoty značky – důvěra, orientace na zákazníka a služby a představa o společnosti L&R jako spolehlivém partnerovi. Díky souzvuku těchto tří oblastí jsme jako důvěryhodný řešitel problémů schopni pomáhat lidem na celém světě.