Zaměstnanci

Společnost L&R zaměstnává více než 5 400 pracovníků po celém světě. Zaměřuje se vždy na nalezení nejlepšího řešení pro naše zákazníky a pacienty. Společnost L&R je úspěšná díky své odbornosti, mnohostrannému zájmu a vůli se rozvíjet a zdokonalovat. Takové kvality lze zachovat pouze tehdy, pokud je v harmonii pracovní a soukromý život zaměstnanců: například díky flexibilní pracovní době, možnosti plánování nebo nabídkám pro zaměstnance s dětmi. Kdo přijde do společnosti L&R, stane se součástí týmu, jemuž velmi leží na srdci blaho jeho zaměstnanců – například v oblasti zdraví a bezpečnosti. Slogan People.Health.Care. proto reprezentuje také postoj podniku k jeho zaměstnancům.

L&R Academy

(Další) rozvoj talentů a posílení kompetencí vlastních zaměstnanců – to je jádro personální práce v L&R.

V naší L&R Academy nabízíme také různé zaměstnanecké programy.