Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy, reklamu a služby pro webovou analýzu.

Corporate Social Sponsoring

L&R spojuje generace.

V září 2015 byl spuštěn interní program Corporate Social Sponsoring L&R (program CSS) „L&R charity – we connect“. V rámci tohoto programu podporuje skupina L&R srdeční projekty svých zaměstnanců, přičemž tyto projekty vždy usilují o propojení různých generací. Kromě toho souvisejí s produkty L&R nebo obchodní činností a jsou časově omezené. Patron nebo patronka projektu L&R jsou při realizaci podporováni externí organizací, jež se nachází v blízkosti lokality L&R nebo provádí projekt v blízkosti lokality. Od zavedení programu bylo již úspěšně dokončeno velké množství projektů, které bychom vám zde chtěli představit: 

Srdeční projekty 2016

Předvánoční kouzelný oheň

Každý rok se v adventním období konají v Mendigu (Německo) v zemi Porýní-Falc trhy „Předvánoční kouzelný oheň“ s pestrým programem pro všechny věkové skupiny a s četnými kulinářskými zajímavostmi. Výtěžek z trhů jde do místní práce dětí a mládeže. Již delší dobu se plánuje vybudování přístřešku, kde by se mohl skladovat materiál, nebo kam by bylo možné za nepříznivého počasí přemístit část trhů „Kouzelný oheň“ jako do přístřeší s ochranou proti povětrnostním vlivům. Díky zprostředkování patrona projektu Haralda Franka financovala L&R tento přístřešek, který byl díky práci četných dobrovolníků na podzim roku 2016 vybudován v rekordním čase a byl již používán pro trhy „Kouzelný oheň“ během adventu 2016.

Příprava pro všechny případy

V Ostravě (Česká republika) probíhaly na jaře a na podzim roku 2016 dva cykly kurzů první pomoci, během kterých se prarodiče naučili poskytovat první pomoc speciálně dětem (vnukům a vnučkám). Kromě předávání znalostí na kurzech obdrželi prarodiče komplexní informační materiál, aby do něj mohli doma kdykoli nahlédnout a sami si naučené poznatky opět osvěžit. Kurzy se těšily velké popularitě, byly obsazeny ve velmi krátké době a o angažovanosti patrona projektu L&R Tomáše Folknera, který kurzy odstartoval a dohlížel na ně, informovala také česká televize.

Kdo bude zářit více než hvězdy

Koncert s baterkami skupiny „Rumpelstil“ v Koblenci (Německo) je každoročně zaměřen na celou rodinu: Na pozadí Deutsche Eck přímo na Rýně se nabízí pestrý rámcový program pro děti od malování na obličej až po soutěž s balónky. Vyvrcholením večera i koncertu je ale píseň s baterkami, při které se rozzáří přinesené baterky a koncertní prostor bude s hvězdným nebem soutěžit o to, kdo více oslní. Výtěžek z akce poputuje sdružení Bunte Kreis Rheinland e. V., které podporuje rodiny s vážně nemocnými dětmi. Na základě iniciativy patronky projektu L&R Petry Butter se společnost L&R stala v roce 2016 hlavním sponzorem akce.

Živá výměna poznatků mezi školou a domovem důchodců

Počátkem roku 2016 se ve škole Elisabethstift v Berlíně (Německo) zrodila myšlenka zavést společná hudební a kreativní odpoledne pro školáky a obyvatele sousedního domova důchodců, přičemž společnost L&R poskytla finanční prostředky na hudební nástroje a kreativní materiály. Hudební a kreativní odpoledne se mezitím stala nedílnou součástí společenského života ve škole a domově důchodců a pokračují v dalších školních letech. Kromě kreativní dílny Bastel AG, kde školáci vyrábějí drobné dárky pro starší dámy a pány, se konají malé koncerty a rozvinuly se patronáty mezi dětmi a seniory, kteří se účastní školních akcí, jako je letní festival nebo vánoční bohoslužba. S pomocí patronky projektu Evy Ebert mohla L&R zahájit projekt, který odstartoval silnou vlastní dynamikou a nyní pokračuje nezávisle na subvenci L&R. 

Přivítání a přijetí

V létě roku 2016 uspořádala patronka projektu L&R Anja Gasteiger různé výlety v Tyrolsku (Rakousko), jichž se zúčastnili uprchlíci všech věkových kategorií, děti a dospělí z Tyrolska a obyvatelé dvou místních domovů důchodců. Během společných volnočasových aktivit, k nimž patřily návštěvy salaší a výlety lodí, se účastníci navzájem poznávali, takže byla rychle navazována přátelství a vznikaly patronáty: Kromě podpory, např. při domácích úkolech a návštěvě úřadů nebo hledání ubytování, s nímž mohou noví příchozí nyní počítat, byly vytvořeny především patronáty mezi dětmi a dospívajícími bez doprovodu a seniory, z nichž profitují obě strany.

Místo setkání pro malé i velké

Dne 30. září 2016 byl otevřen dětský hospic Cuxhaven–Bremerhaven e. V. (Německo), který nabízí péči o smrtelně nemocné děti a jejich rodiče nebo sourozence, ale i truchlící děti nebo rodiče, kteří zažili porod mrtvého dítěte nebo potrat. Kromě vyrovnání se se zármutkem, na což každý potřebuje svůj individuální čas, by měla být vytvořena přátelská atmosféra, aby byl po skončení fáze truchlení usnadněn přechod do každodenního života. Důležitým příspěvkem k této atmosféře je vytvoření místa pro hry a setkání dětí, rodin a dobrovolníků, kteří tam mohou spolu trávit svůj volný čas. Na iniciativě patronky projektu Karimy Köppen se L&R podílela realizací tohoto projektu.

Podpora pro Bělorusko

Sdružení Freu(n)de für Belarus e. V. v Heimbach-Weis (Německo) je tu již 25 let pro lidi, kteří žijí v oblastech Běloruska stále ještě zatížených radiací. Zvláště pro děti se v létě nabízí možnost strávit tři týdny v Německu v oblastech nedotčených radiací, přičemž tento pobyt se vždy využije také pro návštěvy lékařů a potřebné nákupy. Patron projektu L&R Fabian Jacobi je se sdružením spojen rodinnou tradicí, protože jeho prarodiče patří mezi zakládající členy. Díky jeho nasazení uhradila společnost L&R v létě 2016 cestovní náklady pro cca 60 dětí z Běloruska do Neuwiedu, kde o ně během rekreačního pobytu pečovali členové sdružení.

Sport a hry pro všechny věkové kategorie

Obec Niederzissen (Německo) naplánovala na jaře roku 2016 výstavbu multigeneračního hřiště, které by mělo být k dispozici nejen dětem, ale mělo by nabídnout i celou řadu fitness vybavení pro dospělé. Některá zařízení jsou navíc speciálně přizpůsobena potřebám seniorů. Díky zprostředkování patrona projektu Armina Retteratha uhradila L&R část nákladů. Hřiště bylo otevřeno v dubnu 2016 a od té doby slouží jako místo setkání pro členy komunity.

Srdeční projekty 2015

Adventní akce pro dobrou věc

Vánoční dům v Neuwiedu (Německo) je v adventním čase každoročně místem setkávání pro všechny věkové skupiny. Z iniciativy patrona projektu Meikela Rockenfellera financovala společnost L&R v prosinci 2015 nákup různých dekorativních materiálů a spotřebního zboží. Příjmy z Vánočního domu tradičně putují ve prospěch akce „Pomozte nám žít“ – iniciativy Rhein-Zeitung v Koblenci, která se v roce 2015 mohla těšit z daru ve výši 8 000 eur.

Jste zaměstnanec L&R a leží vám na srdci projekt, který můžeme podpořit? Pak se staňte patronem nebo patronkou projektu a odešlete jej na adresu CSS@LRmed.com !