Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Bandáže a ortézy

Používání ortopedických pomůcek nabývá stále větší význam. Tato skutečnost překvapí jen těžko, protože přednosti terapie bandážemi a ortézami jsou jednoznačně zřetelné: Brzkou mobilizací pacienta lze účinně předcházet následným škodám v důsledku delší imobilizace. Další přednosti: časově úsporné ošetření, praktické nasazení, použití inovativních materiálu, přičemž pomůcky trvale dobře sedí, přesvědčivé hygienické možnosti a cenová výhoda při delším používání. Tento aktuální trend k časné funkční terapii s použitím bandáží a ortéz bude i v budoucnu vzhledem k vývoji lidstva a rozšíření nových typů sportů, spojených s možností úrazu, nabývat na významu. V L&R jsme na tyto trendy reagovali vývojem dvou našich výrobkových řad, epX a Cellacare, v těsné spolupráci s našimi zákazníky.