Řešení kompresní terapie | Léčebný postup L&R

Na žilní bércové vředy

V kombinaci s odbornou péčí o rány je kompresní terapie klíčem k úspěšnému hojení vředů, protože podporuje zpětný tok žilní krve. Jako odborník na kompresní terapii má společnost L&R širokou škálu produktů pro kompresní terapii a podporuje léčbu žilních onemocnění ve všech třech fázích: akutní fázi, fázi kondicionování a udržovací fázi.


V přítomnosti edémů jsou bandáže indikovány ke zmírnění otoku v akutní terapii. Bandáž musí aplikovat personál s odpovídající kvalifikací.

Po zmírnění otoku a poklesu množství exsudátu lze bandáž nahradit zábaly nebo dvouvrstvou sadou punčoch. Obojí pomáhá posilovat zapojení pacienta a umožňuje mu pečovat o sebe sama. Pacienti se mohou sami obléct a svléct, což jim pomáhá udržovat jejich nezávislost a osobní hygienu.

Po zahojení vředu snižuje nepřetržitá komprese riziko rekurence a výskytu. Díky kompresním punčochám pleteným kruhovou technikou je kompresní terapie ještě vhodnější, protože spojuje léčebnou účinnost s vysokým komfortem a příjemným vzhledem. Není-li pacient schopen nasadit si kompresní punčochy, mohou být alternativou zábaly.