Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Suprasorb® C
Kolagenový obvaz na rány

Podporuje hojení ran*

Oblasti použití

Účel použití
Suprasorb® C je určen k použití jako obvaz na rány podporující hojení ran, resp. snižující plochu rány.


Indikace

 • diabetické ulcerace
 • dekubitální ulcerace
 • žilní či smíšené cévní ulcerace
 • sekundárně pro hojení post-chirurgických ran

Vlastnosti

 • Urychlení hojení ran.
 • Redukce faktorů bránících hojení ran
 • Podpora a urychlení tvorby granulační tkáně

Upozornění

Obecná upozornění

 • Je-li sekrece z rány nepatrná nebo žádná, doporučuje se přikládat Suprasorb C navlhčený fyziologickým nebo Ringerovým roztokem.
 • Pokud se Suprasorb C po otevření základního obalu neaplikuje, neměl by se již použít.
 • Suprasorb C není možné opětovně sterilizovat.


Kontraindikace

Nepoužívat v klinicky infikovaných oblastech, na extrémně exsudující rány nebo na suché nekrózy. Výrobek nesmí být použit v přítomnosti známých alergií na jednu nebo více složek.


Nežádoucí účinky

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout nežádoucí účinky ve skupině alergických onemocnění. Jen velmi vzácně jsou při použití moderních obvaziv ke krytí ran popsány v literatuře případy infekce rány nebo bolesti nebo macerace kůže v oblasti okolo rány (zvláště u vysoce exsudujících ran).


Preventivní opatření

Křížové reakce s jinými prostředky: Suprasorb C by se neměl kombinovat s antiseptiky, která uvolňují chlór (např. chloramin), a s látkami koagulujícími bílkoviny (kyselina tříslová a dusičnan stříbrný) nebo kaustickými látkami (např. jodová tinktura), jež způsobují změny bílkovin. Dezinfekční prostředky a léčiva typu kyseliny tříslové se nesmí aplikovat společně s Suprasorb C.

Další informace o výrobku viz Návod k použití (IFU).

Suprasorb C kolagenový obvaz má porézní strukturu s velmi vysokou kapilární aktivitou a tedy schopností efektivní absorpce exsudátu. Díky této fyzikální vlastnosti se s exsudátem absorbují také zbytky buněk (např. nekrotická tkáň, fibrinové povlaky) a záněty indukující proteázy a cytokiny. Podporuje a urychluje se tak tvorba granulační tkáně. Indukuje se také vnikání fibroblastů a je stimulována syntéza kolagenu. Průběžné zásobování defektu vysoce hodnotným kolagenem během granulační fáze a na začátku fáze epitelizace podporuje tvorbu nových, tělu vlastních kolagenových fibril a vláken. Vytvoření spodiny rány podporuje nutnou proliferaci a migraci epidermálních buněk. To podporuje proces hojení ran.*

Složení výrobku

Suprasorb® C kolagenový obvaz na rány je vyroben z hovězího kolagenu.

Interval mezi jednotlivými převazy

Převazy a další aplikace Suprasorb C se řídí podle okolností. Podle potřeby lze Suprasorb C uvolnit pomocí roztoku chloridu sodného. Není-li doporučeno jinak ošetřujícím lékařem, Suprasorb C se přistřihne na potřebnou velikost a tvar. V případě silně exsudujících ran je třeba obvaz měnit každý den nebo i několikrát za den.

Návod k aplikaci

 1. Příprava rány: Ránu pečlivě vyčistěte. Okolní kůže by měla být čistá a suchá.
 2. Přiložení obvazu na ránu:

  • Otevřete sterilní balení a obvaz vyjměte za aseptických podmínek.
  • Se přistřihnePo vyčištění rány Suprasorb C přistřihněte sterilními nůžkami na potřebnou velikost a tvar – aplikuje se na ránu stranou dolů tak, jak je uložen v balení.
  • Je-li sekrece z rány nepatrná nebo žádná, doporučuje se přikládat Suprasorb C navlhčené fyziologickým nebo Ringerovým roztokem.
  • Mírné přitlačení Suprasorb C podpoří kontakt s povrchem rány. Ani malé části rány nebo jiných defektů by neměly zůstat nepokryty.
  • Suprasorb C má zůstat na ráně vlhký; lze jej kombinovat s jinými výrobky k vlhkému ošetření rány (jako je např. hydrokoloidní obvaz Suprasorb H).

  *Tvrzení o účincích vycházejí převážně z neklinických studií.

Údaje pro objednávání

Suprasorb® C

Kolagenový obvaz, sterilní, zatavené balení po 1 ks
Rozměr (cm)REFKód VZPBalení (ks)
4 x 6 x 0,82048180871 5/225
6 x 8 x 0,82048280872 5/180
8 x 12 x 0,82048381459 5/90