Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Suprasorb® X + PHMB
Antimikrobiální hydrobalanční obvaz na rány

Reguluje vlhkost rány a snižuje počet zárodků

Vlastnosti

 • v závislosti na vývojovém stádiu rány může být předávána vlhkost na ránu, nebo pohlcován přebytečný exsudát
 • vytváří vlhké prostředí rány
 • atraumatický převaz
 • snadno se přizpůsobuje tvaru a hloubce rány
 • obzvláště vhodný pro části těla, které se obtížně ošetřují
 • pacienti vnímají vlhké prostředí s chladicím efektem jako příjemné a tlumící bolesti
 • působí antimikrobiálně proti širokému spektru zárodků*

*Spektrum zárodků prokázáno in vitro, viz návod k použití

Upozornění

 • Používejte vhodné sekundární obvazy.
 • V případě výskytu následujících příznaků se laskavě obraťte na lékaře nebo na ošetřovatele:

  • změna zbarvení a/nebo zápach rány
  • stagnující hojení rány
  • klinické příznaky infekce

 • Při známé nesnášenlivosti nebo alergii vůči jedné či více složkám nesmí být výrobek použit.
 • Při ošetřování infikovaných ran nelze obvaz na rány aplikovat jako jediné léčebné opatření, ale je nutné ho podle uvážení ošetřujícího lékaře doplnit o medikamentózní léčbu v souladu s místními klinickými protokoly.

Suprasorb® X + PHMB působí antimikrobiálně proti širokému spektru zárodků*. In vitro bylo prokázáno velmi rychlé a téměř úplné uvolnění polyhexanidu (PHMB) z krytí na rány po 24 hodinách. Výrobky mohou navíc v závislosti vývojovém stádiu rány předávat vlhkost na ránu, nebo pohlcovat přebytečný exsudát. Tímto způsobem je dosaženo vlhkého prostředí rány. Převaz se provádí atraumaticky. Materiál umožňuje snadné přizpůsobení tvaru a hloubce rány. Výrobky jsou proto obzvláště vhodné pro části těla, které se obtížně ošetřují. Pozitivní vlastnosti tohoto krytí na rány zabraňují přilepení na ránu nebo na sekundární obvaz. Pacienti vnímají vlhké prostředí s chladicím efektem jako příjemné a tlumící bolesti.

*Spektrum zárodků prokázáno in vitro, viz návod k použití

 1. Přebytečný exsudát z rány je pohlcen obvazem.
 2. Vlhkost z obvazu je přenášena do slabě exsudující oblasti rány.
 3. Usmrcení mikroorganismů uvolněnou sloučeninou polyhexametylen biguanid (PHMB).


 1. Ránu vyčistěte podle obvyklého standardu a následně okolí rány pečlivě vysušte lehkými doteky sterilními kompresami na rány.
 2. Přiložte Suprasorb X + PHMB na ránu a vymodelujte jej. Pokud použijete tamponádu, několikrát ji přeložte a volně vsuňte do rány.
 3. Podle míry exsudace zafixujte vhodným sekundárním obvazem.

Použití Suprasorb X + PHMB.

Interval převazů

Časové intervaly, v nichž je třeba Suprasorb® X + PHMB vyměnit, stanoví ošetřující lékař podle vývojového stádia rány.

Složení výrobku

 • voda
 • celulóza
 • 0,3% polyhexamethylen biguanid (PHMB/polyhexanid)

Provedení

 • komprese
 • tamponáda

Údaje pro objednávání

Suprasorb® X + PHMB

Rozměr (cm)REFKód VZPBalení (ks)
Komprese
5 x 52054081735 5/90
9 x 92054181737 5/80
14 x 2020542 5/65
Tamponáda
2 x 212054381739 5/130