Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Curagard®

Fixační náplasti na kanyly

Oblasti použití

 • k fixaci periferních a centrálních katétrů

Vlastnosti

 • transparentní, prodyšná membrána s okrajem z pěnové hmoty a elastickými fixačními pásky
 • bariéra pro bakterie a tekutiny

Curagard je fixační náplast na kanyly k fixaci periferních a centrálních katétrů. Curagard se dodává ve dvou tvarech: v obdélníkovém tvaru a ve tvaru omega.

Pro Curagard® SP a Curagard® JR

 1. Permanentní žilní kanyla se zavádí podle zdravotnických standardů. Kůže přitom má být čistá, suchá a pokud možno zbavená ochlupení.
 2. Curagard se sterilně vyjme z obalu.
 3. Dodané pásky z pěnové hmoty slouží případně k polstrování nasazovacího dílu jehly. Tyto pásky lze aplikovat před nasazením nebo po nasazení permanentní žilní kanyly (obr. A1)
 4. Pomocí dvou dalších fixačních pásků lze v případě potřeby zafixovat křídla permanentní venózní kanyly. Oba pásky by však neměly být nasazeny příliš daleko ve směru místa vpichu, protože by eventuálně omezily výhled na místo punkce (obr. A2)
 5. Okraj z pěnové hmoty ve tvaru omega se uvolňuje z krycího papíru počínaje od spodní rovné strany směrem nahoru.
  Tip: Uchopte Curagard za zbývající perforovaný papír.
 6. Curagard se aplikuje na místo vpichu tak, aby nasazovací díl jehly byl zafixován dlouhým ramenem tvaru omega a místo vpichu bylo dobře viditelné (obr. A3)
 7. Curagard se přitlačí. Čím intenzivněji se fixace přitlačí, tím lépe drží na kůži (obr. A4)
 8. Pomocí zbývajících fixačních pásků lze navíc dle potřeby dodatečně zafixovat infuzní hadičku. (obr. A5)

Pro Curagard® TPN

 1. Permanentní žilní katétr se zavádí podle zdravotnických standardů. Kůže přitom má být čistá, suchá a pokud možno zbavená ochlupení (obr. B1)
 2. Curagard se sterilně vyjme z obalu
 3. Před aplikací je nutno krycí papír s fixačními pásky vyjmout z okraje fixační náplasti na kanylu
 4. Po odstranění první poloviny krycího papíru se Curagard umístí nad místo vpichu tak, aby bylo možné druhou polovinu krycího papíru stáhnout ve směru katétru
 5. Současně se stahováním druhé poloviny krycího papíru přitlačte Curagard prsty na místo vpichu a vytvarujte jej (obr. B2)
 6. Pomocí zbývajících fixačních pásků lze katétr v případě potřeby dodatečně zafixovat (obr. B3)

Složení výrobku

Okraje a fixační pásky: polyetylénová pěna.
Membrána: polyuretanová fólie, polyakryláte lepidlo.

Údaje pro objednávání

Curagard®

sterilní, zatavené balení po 1 ks
Rozměr (cm)REFBalení (ks)
Curagard SP pro dospělé, tvar omega
7,5 x 6,530117100/500
Curagard JR pro děti, tvar omega
4 x 6,530116100/500
Curagard TPN obdélníkový tvar
13 x 103011825/150