Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Kitpack® vícekomponentní systém pro operaci

30 let kompetence a zkušeností.

Vyvinuto v Německu – individuálně sestaveno v Evropě.

Pro nás, jako pro společnost působící v oblasti zdravotnictví, je kvalita našich výrobků a řešení základem bezpečnosti uživatelů a pacientů. Postupujeme v souladu s mezinárodně uznávaným a certifikovaným systémem řízení kvality ISO 9001. Pracujeme podle definovaných standardů, s testovanými surovinami, přikoupenými díly, komponentami a službami.

V českém závodě ve Slavkově kompletuje L&R za aseptických podmínek vícekomponentní systémy pro operaci Kitpack, vyvinuté v Německu. Vzhledem k individuálnímu charakteru operačních sad je výrobní proces komplexní a vyžaduje speciální kompletační procesy. Více než 350 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců denně zodpovídá za individuální sestavení sad. Objednávkový systém L&R denně přijme až 150 objednávek na sady Kitpack a přidělí je výrobním týmům. Dodáváme více než 5 milionů sad Kitpack ročně našim zákazníkům po celém světě.

Dříve než se požadovaná sada dostane do výroby, zkompletuje se nesterilní vzorový Kitpack a provede se kontrola všech jednotlivých komponent a příslušné dokumentace. Pokud vše souhlasí, sada je schválena a započne výroba. Výrobu doprovází důsledné a náročné řízení kvality – kontroly během a na konci každého výrobního kroku slouží k zajištění kvality před tím, než se sady přepraví do vlastního etylenoxidového sterilizátoru L&R.

„Nejmodernější výrobní podmínky a kompletace našimi vysoce kvalifikovanými zaměstnanci v našem závodě ve Slavkově zaručují spolehlivou kvalitu za kontrolovaných, sterilních podmínek“

Philipp Teubl
vedoucí divize výroby operačních
sad závod Kitpack, Slavkov