Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Raucodrape® PRO operační krycí systém

Raucodrape® PRO stanovuje měřítka v operační oblasti

Inovační materiály v inteligentní kombinaci — tím se vyznačuje Raucodrape PRO operační krytí. Profesionální know-how, které Raucodrape PRO vlastní, přitom navíc vytváří větší bezpečnost pro operační tým a pacienty.

„Společně jsme silnější“ – toto motto platí u L&R nejen pro úzký kontakt s uživateli. L&R soustřeďuje know-how celého expertního týmu speciálně na Raucodrape PRO a neustále zdokonaluje sortiment podle požadavků uživatelů. Tím je zaručena manipulace podle potřeb uživatele, skvělá kvalita výrobku a dokonalý servis.

L&R systemizuje svůj sortiment operačního krytí použitím následujících označení:

 • Raucodrape PRO

  • 2vrstvý materiál pro operace s normálním výskytem tekutiny

 • Raucodrape PRO Plus

  • 2vrstvý materiál se zesílením pro operace se zvýšeným výskytem tekutiny

 • Raucodrape PRO krycí roušky

  • 2vrstvý materiál pro malé zákroky

Raucodrape PRO se dále dodává v 3vrstvém provedení.

Indikace stanovují měřítka

 

Zákazníci si volí ze sortimentu Raucodrape PRO takové krytí, které nejlépe odpovídá jejich požadavkům na operace. Četná krytí s jednou rouškou nabízí praktická kompletní řešení.

Raucodrape PRO standardní operační sady specifické podle operace

 

Zjednodušené skladování a úspora času při přípravě operace hovoří pro sady specifické pro danou operaci. Sortiment Raucodrape PRO obsahuje velké množství standardních operačních sad podle indikací.

Řešení pro ambulantní chirurgické zákroky

 

Pro oblast ambulantních chirurgických zákroků nabízí L&R rozšířený sortiment Raucodrape PRO, svým vybavením speciálně přizpůsobený těmto potřebám. S použitím operačních krytí Raucodrape PRO lze optimalizovat průběh procesů a zvýšit hospodárnost ambulantních chirurgických zákroků.

Testy výrobků

 

Testy výrobků tvoří dobrý základ pro rozhodování. L&R nabízí svým zákazníkům možnost vyzkoušet si Raucodrape PRO operační krytí ve zkušebním běhu za každodenních podmínek.
Podrobnosti a konkrétní přání můžete jako uživatel projednat s poradcem pro zdravotnické prostředky L&R.

Školení

 

Školení k výrobkům zaměřená na praxi jsou výchozím bodem pro implementaci Raucodrape PRO operačních krycích systémů do každodenní operační praxe uživatele s důrazem na optimalizaci procesu. Proto přikládá L&R pečlivému školení operačních týmů velký význam. Využijte laskavě jako uživatel naše nabídky školení, kde se seznámíte s výhodami Raucodrape PRO operačního krycího systému.

Koncepce balení

Solidní ochrana a spolehlivá manipulace

 

Promyšlený modulární systém balení zajišťuje potřebnou bezpečnost — v průběhu přepravy, ve skladu a až do okamžiku použití na operačním sále.
Účelné balení s všeobecně jednotným a jednoznačným označením obsahu a kód EAN 128 na všech obalech usnadňují řízení logistiky a bezpečnou manipulaci s výrobky.

Robustní přepravní a skladovací kartony

 

Přepravní a skladovací kartony z recyklovatelného materiálu chrání spolehlivě před poškozením.

Praktické dávkovací balení

 

Všechny jednotlivé výrobky jsou baleny ve skládací krabici s dávkovacím otvorem. Umožňuje to efektivní skladování a rychlý přístup k jednotlivým sterilně baleným výrobkům. Raucodrape PRO sady jsou baleny v PE sáčku.

Balení se strhávacím krytem ve všech formátech

 

Raucodrape PRO operační krytí jsou balena v uživatelsky příznivých strhávacích obalech. Obaly usnadňují bezpečný a rychlý odběr sterilních výrobků a lze je snadno otevřít jediným pohybem ruky.

Vše důležité v jediném pohledu

 

Označování všech výrobků je přesvědčivě jasné a jednoznačné. Pro vizuální a textovou prezentaci obsahu až po poskytnutí všech dalších potřebných pokynů vždy platí: Všechny informace jsou dobře čitelné a rychle pochopitelné.

Zdvojené štítky pro dokumentaci

 

V každém strhávacím balení jsou dva stejné samolepicí dokumentační štítky pro rychlou a spolehlivou dokumentaci v operační zprávě.

Provedení

 • velký výběr sad a jednotlivých výrobků
 • mnoho krytí se čtyřmi, dvěma a jednou rouškou
 • vybavení dalšími integrovanými speciálními prvky

  • sáček k záchytu tekutin
  • incizní fólie
  • prvky k fixaci hadiček
  • kapsy na odsávačky

Oblasti použití

 • krytí pacientů a přístrojů při operačních zákrocích

Vlastnosti

 • celoplošně savé a nepropustné pro tekutiny
 • splňují a často převyšují požadavky normy DIN EN 13795
 • umožňují účinnou profylaxi infekce na operačním sále
 • lze je dobře řasit
 • jsou uživatelsky příznivě skládané
 • jednoznačné piktogramy
 • všechny výrobky jsou vybaveny dvojitými dokumentačními štítky
 • K výrobě výrobků Raucodrape se jako surovina nepoužívá latex z přírodního kaučuku