Setpack® systém operačního obvazového materiálu

Bez kompromisu bezpečný a zároveň hospodárný

Uživatelé čelí v současné době značnému tlaku z hlediska nákladů a výkonu a musí v obou těchto směrech jednat odpovědně. Společnost L&R na tento požadavek zareagovala a nabízí operačnímu týmu systém Setpack, poskytující efektivně k dispozici veškeré požadované obvazové materiály připravené k použití.

 • optimalizace procesu ručí za hospodárnou práci
 • promyšlený systém balení znamená bezpečnost
 • efektivní nasazení zdrojů díky individuální sestavě

Setpack® Standard

Břišní roušky, kompresy, tampony a preparační tampony Setpack nabízí nejčastěji používaný obvazový materiál v jednotce balení vyhovující praxi pro každou operaci. Uživatelé tak mohou absolutně flexibilně pracovat a provádět výběr podle požadavků v dané situaci. Všechny výrobky v sadě Setpack Standard jsou opatřeny rentgenkontrastním vláknem, resp. rentgenkontrastním čipem, obsahujícím minimálně 60 % síranu barnatého.

Průběh výroby u L&R, od vstupu surovin až po hotovou sterilní sadu, se uskutečňuje podle předpisů pro sterilní zdravotnické prostředky, platných v Evropě. Hygienicky náročné výrobní podmínky zajišťují minimalizaci výchozí kontaminace zárodky. Ve spojení s validovaným postupem sterilizace nabízí L&R skvělou kvalitu výrobků a poskytuje tím bezpečnost.

Provedení:

 Přednosti:

 1. hospodárnost

  • vlastní příprava odpadá
  • validace procesu sterilizace není nutná

 2. bezpečnost

  • opakovaná kontrola počtu kusů při výrobě sad Setpack

vnitřní obal sterilního materiálu

 • pro kompresy a břišní roušky
 • uživatelsky příznivá chlopeň k otevření obalu
 • rychlý a bezpečný odběr výrobku

patentovaný systém karet k počítání

 • zdvojená bezpečnost díky kartě k počítání na vnitřním obalu a ve strhávacím sáčku
 • bez předávání karty k počítání v průběhu operace
 • jednoznačná dokumentace prostřednictvím samolepicích karet k počítání

patentované krabice s tampony s posuvným víkem

 • více bezpečnosti díky optimální kontrole počtu kusů před operací a po operaci
 • speciálně vyvinuto k pohotovému odebírání preparačních tamponů

Setpack® Individual

Setpack Individual nabízí flexibilní řešení pro všechny pravidelně prováděné operace. V těsném dialogu se zákazníkem analyzuje L&R výchozí situaci, definuje profil požadavků a sestavuje Setpack individuálně podle požadavků. Tato služba je zákazníkům k dispozici kdykoli, i pokud dojde ke změně rámcových podmínek. V rámci standardizovaného systému balení přebírá L&R profesionální a odbornou výrobu sad Setpack podle specifických požadavků zákazníka. Kombinace sad Setpack Standard a Setpack Individual umožňuje uživateli hospodárné nasazení materiálu a brání vzniku nadbytečných zbytků materiálu.

Přednosti:

 • individuální složení podle zadání zákazníka
 • individuální analýza potřeb v úzké spolupráci s odbornými odděleními výrobce
 • úspora času díky standardizaci průběhů procesů
 • ekonomické použití materiálu