Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

I det følgende, informerer vi om hvorledes vi håndterer personlige data hos os. Personlige data er alle data, som er personligt tilgængelige om dig, eksempelvis dit navn, din adresse, din E-Mail-adresser og bruger-adfærd.

I. Generelle Oplysninger

1. Ansvarlig

Ansvarlig person, ACC. Artikel 4, stk. 7, i EU's generelle databeskyttelsesforordning (EU-GDPR) er

Lohmann & Rauscher A/S,
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk


Telefon: +45 89 02 25
Mail: Birgitte@dk.LRmed.com
Birgitte Holberg

(Yderligere information findes i vores kolofon.)

2. Databeskyttelsesansvarlige

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på
Lohmann & Rauscher A/S,
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk

Telefon: +45 89 02 25
Mail: Birgitte@dk.LRmed.com
Birgitte Holberg

3. Tilsynsmyndighed

Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er

Datatilsynet

Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefon: +45 331932
Mail: dt@datatilsynet.dk

4. Data og deres oprindelse

Vi behandler personlige data, som vi modtager i forbindelse med hver af de foreslåede eller forretningsforhold. I tillæg til processen - i en sådan grad, at vores aktiviteter - personlige oplysninger, vi indsamler fra andre virksomheder i koncernen, Lohmann & Rauscher, eller andre tredjeparter (fx service-organer), det er tilladt (f.eks. Udførelse af kontrakter, udføre kontrakter eller på grundlag af et samtykke givet af dig). På den anden side behandler vi personlige data, som vi har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder (fx, handel eller forening register, en liste over debitorer, grundlæggende bøger, medier eller Internet) og proces.
I den henseende kan relevante personoplysninger især være: Navn, akademisk grad, jobtitel, adresse, telefonnummer, telefaxnummer, e-mail-adresse, fødselsdato / fødested, legitimationsoplysninger (fx ID-data), kontooplysninger (IBAN eller BIC), skat ID.
For eksempel, når du kontakter os via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de oplysninger, du giver (din e-mail adresse, dit navn og telefonnummer, hvis det er relevant), for at besvare dine spørgsmål.
I forbindelse med den virksomhed, indledningen og i løbet af forretningsmæssige forhold, navnlig ved personlig, skriftlig eller telefonisk kontakter, iværksat af dig eller os, der opstår, eventuelt andre personlige data, som fx oplysninger om metoder, dato, begivenhed, og er resultatet af kontakt, samt (elektronisk) kopier af korrespondancen.
Inden for rammerne af vores forretningsforhold, skal du stille personlige data til rådighed for registrering og gennemførelse af de respektive forretningsforbindelser, samt opfyldelse af de relaterede kontraktlige forpligtelser er påkrævet, ellers er vi lovligt forpligtet til at indsamle dem. Uden de nødvendige data vil vi generelt ikke kunne indgå forretningsforbindelsen eller være i stand til at fortsætte den.

5. Formålet med behandlingen af oplysninger

Vi behandler de ovennævnte personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's GDPR og den tyske databeskyttelseslov (BDSG) i deres nuværende version:
a. på grundlag af dit samtykke (artikel 6, stk. 1 a EU-GDPR): For så vidt som du har givet os tilladelse til behandling af personoplysninger til specifikke formål, er denne behandling baseret på dit samtykke lovlig. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen er kun effektiv i fremtiden, dvs. behandling, der skal udføres, før tilbagekaldelsen finder sted, påvirkes ikke.
b. til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (artikel 6, stk. 1 b EU-GDPR): Behandlingen af personoplysninger foregår i forbindelse med indledningen eller gennemførelsen af vores forretningsforbindelser med dig. Formålet med databehandlingen er primært baseret på det specifikke emne i forretningsforholdet og kan især omfatte levering af tjenesteydelser og fremstilling og levering af produkter.
c. på grund af lovmæssige krav (artikel 6, stk. 1 c EU-GDPR) eller i offentlighedens interesse (artikel 6, Stk. l e EU-GDPR): For så vidt som vi er underlagt lovmæssige forpligtelser, kan vi behandle data i det omfang, dette er nødvendigt med henblik på at opfylde de respektive lovmæssige forpligtelser, for eksempel vedrørende pligtige udtalelser til skattemyndighederne på grundlag af gældende skattelove.
d. i forbindelse med en balance mellem interesser (artikel 6, stk. 1 f, EU-GDPR): Om nødvendigt behandler vi dine data ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten for beskyttelse af vores berettigede interesser eller tredjepart. Eksempler herpå er tilladt reklame og markedsundersøgelser, retssager til påstand eller forsvar af juridiske krav, sikring af it-sikkerhed i vores firma og foranstaltninger til bygning og plantesikkerhed eller for at sikre vores hus lige som adgangskontrol.

6. Modtagere af data

I vores organisation har disse enheder adgang til dine oplysninger, som de har brug for, for at opfylde deres kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser i forbindelse med vores forretning.
Også brugen af tjenesteudbydere (ordrebehandling) kan modtage data til dette formål, hvis de har forpligtet sig til vores skriftlige juridiske databeskyttelsespolitikker, skal overholdes. Disse er især virksomheder inden for følgende aktivitetsområder: Understøttelse / vedligeholdelse af EDP / IT-applikationer, arkivering, dokumentbehandling, data destruktion, call center services, marketing, revision.
Desuden kan offentlige myndigheder og institutioner (f.eks. Skattemyndigheder) modtage personlige oplysninger i nærværelse af en lovmæssig eller lovmæssig forpligtelse.
Yderligere data modtagere kan være dem, for hvem du har givet dit samtykke til at indsende dataene.
En overførsel af data til lande uden for EU eller EØS (såkaldte tredjelande) finder kun sted, for så vidt som det kræves eller kræves af loven at indgå eller udføre vores forretningsforbindelser med dig, har du givet os samtykke, eller en tilsvarende ordregistrering finder sted. Hvis tjenesteydere udleveres i et tredjeland, er de forpligtet til at overholde det databeskyttelsesniveau, der er foreskrevet i EU, ved skriftlige instruktioner eller ved anden aftale (nemlig i overensstemmelse med EU's standardkontraktsklausuler).

7. Opbevaringens varighed

Vi behandler og gemmer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Det er vigtigt at bemærke, at forretningsforbindelsen kan være en permanent forbindelse, strækkende over flere år. Hvis dataene ikke længere er nødvendige for opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, slettes de regelmæssigt, medmindre deres begrænsede eller begrænsede viderebehandling er nødvendig til følgende formål:
a. Opfyldelse af kommercielle og skattemæssige opholdsperioder, hvorved de fastsatte frister for opbevaring og dokumentation er to til ti år;
b. Bevarelse af bevismateriale i henhold til gældende lov om begrænsninger. Ifølge §§195 ff. I civilloven (tysk BGB) kan disse begrænsningsperioder være op til 30 år, hvorved den faste forældelsesfrist er tre år.

8. Dine Rettigheder

a. Du har følgende rettigheder i relation til de personlige data vedrørende dig:

  • i. Ret til information,
  • ii. Ret til retting eller sletning,
  • iii. Ret til begrænsning af forarbejdning,
  • iv. Ret til at protestere mod behandlingen,
  • v. ret til dataportabilitet.

b. Du har også ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed om behandling af dine personlige data i vores firma.
c. I særdeleshed har du en sagbaseret ret til indsigelse i den følgende forstand:

  • i. Du har ret til, til enhver tid af grunde, der skyldes din særlige situation, at forhindre behandling af personoplysninger vedrørende dig i henhold til artikel 6, stk. 1 e EU-GDPR (databehandling af almen interesse) og artikel 6, stk. 1 f EU-GDPR (databehandling baseret på en interessebalance) finder sted, indsigelse. Dette gælder også for en profilering baseret på denne bestemmelse. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke dine personlige oplysninger, medmindre vi kan etablere overbevisende legitime grunde til behandling, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • ii. For så vidt som vi behandler dine personlige data for at kunne drive direkte post, har du ret til at til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan reklame; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige data til disse formål.

9. Automatiseret beslutningstagning / profilering

I princippet bruger vi ikke fuldt automatiseret beslutningstagning til at retfærdiggøre og gennemføre forretningsforbindelsen med dig. Hvis vi anvender disse procedurer i individuelle tilfælde, vil vi informere dig særskilt, hvis det kræves i henhold til loven.

II. Yderligere oplysninger om brugen af vores hjemmeside

1. Dataindsamling

I tilfælde af kun informativ brug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, hvilket er teknisk nødvendigt for at vise dig vores hjemmeside og for at sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1 f EU-GDPR):
a. IP-Adresse
b. Dato og klokkeslæt for anmodningen
c. Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
d. Kravets indhold (konkret side)
e. Adgang status/HTTP statuskode
f. hver transmitteret mængde data
g. Hjemmeside, hvorfra anmodningen kommer
h. Browser
i. Operativsystem og dets grænseflade
j. Sprog og version af browser-software.

2. Cookies

Udover de ovennævnte data gemmes cookies på din computer, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din harddisk tildelt den browser, du bruger, og hvormed det organ, der angiver cookien (her gennem os) modtager visse oplysninger. Cookies kan ikke køre programmer eller sende virus til din computer. De tjener til at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt generelt.

3. Vores brug af Cookies

a. Denne hjemmeside bruger følgende typer af cookies, hvis omfang og drift er forklaret nedenfor:

  • i. Imidlertidige Cookies (se b)
  • ii. Permanente cookies (se c).

b. Imidlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter navnlig sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt session-id, som forskellige forespørgsler fra din browser kan tildeles til den fælles session. Dette gør det muligt for din computer at blive genkendt, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukke din browser.
c. Permanente cookies slettes automatisk efter en bestemt periode, hvilket kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.
d. Du kan konfigurere din browserindstilling efter dine ønsker., eksempelvis afslå accept af cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Vær opmærksom på at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted.

4. Andre funktioner og tilbud på vores hjemmeside

a. Ud over den rent informative brug af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. For at gøre dette skal du generelt give andre personlige oplysninger, som vi bruger til at levere tjenesten, og som de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder for.
b. del vi anvender til at behandle dine data til eksterne tjenesteydere. Disse er blevet omhyggeligt udvalgt og bestilt af os, er bundet af vores instruktioner og kontrolleres jævnligt.
c. Desuden kan vi videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis vi tilbyder aktionsdeltagelser, konkurrencer, kontrakter eller lignende tjenester sammen med partnere. Yderligere oplysninger findes i beskrivelsen af det respektive tilbud.
d. For så vidt som vores serviceudbydere eller partnere er baseret i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), informerer vi dig om konsekvenserne af denne omstændighed i beskrivelsen af det respektive tilbud.

III. Yderligere oplysninger om brug af vores mobilapps

1. Ud over vores onlinetilbud tilbyder vi dig mobilapps, som du kan downloade til din mobilenhed. Nedenfor informerer vi os om indsamling af personlige data, når vi bruger vores mobilapps.
2. Når du downloader en mobilapp med dataindsamling, overføres de nødvendige oplysninger til App Store, især dit brugernavn, e-mail-adresse og kundenummer, tidspunkt for download, betalingsoplysninger og den enkelte enhedskode. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling og er ikke ansvarlige for det. Vi behandler kun dataene i det omfang, det er nødvendigt for at downloade mobilappen til din mobilenhed.
3. For mobilapps uden dataindsamling downloades mobilappen til din mobilenhed og kan bruges uden adgang til internettet. Under deres brug indsamles ingen personoplysninger.

IV. Yderligere oplysninger om særlige anvendelser af websteder

§ 1 Brug af vores webshop

1. Hvis du ønsker at bestille i vores webshop (handel / læge portal eller Kitpack portal), der er oprettet for erhvervskunder, er det nødvendigt for indgåelse af kontrakten at du leverer dine personlige data, som vi har brug for til behandlingen af din ordre. Obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrakterne, er markeret særskilt, yderligere detaljer er frivillige. Vi behandler de data, du har fået til afslutningen af din ordre og opbevarer genopkaldeligt for dine mulige senere køb. Til dette kan vi videresende dine betalingsdata til vores bankforbindelse. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. b EU-GDPR.
Vi kan også behandle de oplysninger, du giver, for at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje eller til at sende dig e-mail med tekniske oplysninger.
2. Vi er forpligtet af handels- og skatteregler for at gemme din adresse, betalings- og bestillingsdata i en periode på ti år. Men efter vores rimelige skøn begrænser vi behandlingen, dvs. her vil Dine data vil kun blive brugt til at overholde lovmæssige forpligtelser.
3. Nødvendig godkendelse og forskellige krypteringsteknikker forhindrer uautoriseret tredjepart adgang til dine personlige oplysninger.

§ 2 Brug af funktionen "My L&R"

Hvis du ønsker at bruge vores funktion "My L&R", skal du tilmelde dig ved at oplyse din E-Mail-adresse, en adgangskode og dit brugernavn. Der er ingen tvang om præcisering, et pseudonym brug er muligt. Vi bruger den såkaldte double-opt-in procedure til registrering. Her vil Din registrering er kun gennemført, hvis du tidligere har bekræftet din registrering via en bekræftelsesemail sendt til dig til dette formål ved at klikke på linket deri. Hvis din bekræftelse ikke er modtaget inden for 24 timer, bliver din registrering automatisk slettet fra vores database. Det er obligatorisk at angive ovenstående data, du kan frivilligt give alle yderligere oplysninger ved at bruge funktionen "My L&R".

§ 3 Brug af vores leverandørportal

1. Hvis du ønsker at bruge leverandørportalen, som vi har oprettet for at kontakte os, skal du give os de personlige oplysninger, vi har brug for til at behandle din anmodning. Vi behandler de data, som du har leveret, til at behandle din anmodning og gemme den igen for eventuelle efterfølgende forretningstransaktioner. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 stk. 1 sætning 1 lit. b EU-GDPR.
2. Vi kan være forpligtet til at gemme dine data i en periode på ti år på grund af kommercielle og skatteregler. Men efter vores rimelige skøn begrænser vi behandlingen, dvs. her vil Dine data vil kun blive brugt til at overholde lovmæssige forpligtelser.
3. Nødvendig godkendelse og forskellige krypteringsteknikker forhindrer uautoriseret tredjepart adgang til dine personlige oplysninger.

V. Yderligere oplysninger om brugen af Web Analytics

1. Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "Cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og aktiverer analyse af din brug af hjemmesiden af dig. Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil din IP-adresse dog forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, at kompilere rapporter om aktivitet på hjemmesiden og at levere andre tjenester relateret til brug af hjemmesiden og internetforbrug til webstedets operatør.
2. IP-adressen, som leveres af Google Analytics inden for rammerne af Google Analytics, slås ikke sammen med andre data fra Google.
3. Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser software i overensstemmelse hermed; Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i størst muligt omfang. Du kan også forhindre Google's indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) samt behandlingen af disse data af Google ved hjælp af browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link. i download og installer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
4. Vores hjemmeside bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp ()". Som følge heraf behandles IP-adresser forkortet, en relation til personer kan udelukkes. For så vidt som de indsamlede data om dig er tildelt en personlig reference, bliver den straks udelukket, og personoplysningerne slettes straks.
5. Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores hjemmeside. Med statistikken kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. For de usædvanlige tilfælde, hvor Personoplysninger er overført til USA, har Google sendt til EU-USA Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Retsgrundlag for anvendelse af Google Analytics er artikel 6 stk. 1, sætning 1 lit. f EU-GDPR.
6. Google identificerer specifikt tredjepartsoplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Vilkår og betingelser: www.google.com/analytics/terms/dk.html Oversigt for beskyttelse af personoplysninger: support.google.com/analytics/answer/6004245 samt erklæring om databeskyttelse: http://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de.

VI. Yderligere oplysninger om sociale medier

§ 1 Brug af sociale medier plug-ins

1. Vi bruger i øjeblikket følgende Social Media Plugins: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Vi bruger den såkaldte to-klik-løsning. Med andre ord, når du besøger vores hjemmeside, sendes ingen personlige data til udbyderne af plug-in'en. Udbyderen af plug-in'en kan identificeres ved mærkning på boksen over dets initialbog eller logo. Vi tilbyder dig muligheden for at bruge knappen direkte til udbyderen af den plug-in-i-i den til at kommunikere. Kun hvis du klikker på det markerede felt og aktiverer det, modtager plug-in udbyderen de oplysninger, du har fået adgang til den tilsvarende hjemmeside for vores onlinetjeneste. Om nødvendigt sendes de data, der henvises til i afsnit I.4 ovenfor, til den pågældende plug-in udbyder og behandles af sidstnævnte.
2. Vi har ingen kontrol over de data- og dataprocesser, der er indsamlet af den respektive plug-in-udbyder, og vi er heller ikke opmærksomme på det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen eller opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om at slette de data, der er indsamlet af plug-in-udbyderen. Vi beder dig om at få yderligere oplysninger fra den respektive plug-in-udbyder og om nødvendigt at bruge kontaktdata og andre tilgængelige oplysninger på internettet, især for eksempel personlige oplysninger og muligheder for beskyttelse af dit privatliv.

§ 2 Inddragelse af YouTube-videoer

1. Vi har inkluderet YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er gemt på www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside.
2. Ved at besøge hjemmesiden modtager YouTube de oplysninger, du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden vil dataene i afsnit I.4 i denne privatlivspolitik overføres. Dette sker uanset om YouTube giver en brugerkonto, som du er logget ind på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at knytte din profil til YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller brugerdefineret design af dets hjemmeside. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at protestere mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og protesten skal rettes til YouTube for behandling.
3. Vi forbeholder os ret til at få yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og dets behandling af YouTube direkte fra YouTube og om nødvendigt at bruge deres kontaktdata og andre tilgængelige oplysninger på internettet, især de personlige oplysninger og indstillinger for at beskytte dit privatliv.

§ 3 Integration med Google Maps

1. På vores hjemmeside gør vi brug af Google Maps. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden, og tillader dig at bruge kortfunktionen bekvemt.
2. Ved at besøge vores hjemmeside modtager Google de oplysninger, om at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden vil dataene i afsnit I.4 i denne privatlivspolitik overføres. Dette gøres uanset om Google giver en brugerkonto, som du er logget ind på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tilknyttet din profil på Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller skræddersyet website design. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, og du skal videregive dette til Google.
3. Vi accepterer at søge yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dets behandling af Google direkte fra Google og om nødvendigt at bruge deres kontaktdata og andre tilgængelige oplysninger på internettet, især de personlige oplysninger og indstillinger for at beskytte dit privatliv.