Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Vi er L&R

Har du et højt præstationsniveau? Har du ekspertise, idéer og særlige ambitioner?

Det er præcis det, vi er interesseret i, og vi ønsker at lære dig at kende. Vi er en virksomhed, der har været på en stabil vækstkurs og nu har etableret en international tilstedeværelse. Der er behov for fantastiske idéer, da vi i stigende grad internationaliserer vores produktudvikling, markedsføring, salg, produkter og logistik. Dette betyder spændende muligheder for dig.

Vores slogan "People.Health.Care." danner basis for alt, hvad vi foretager os. Vi former fremtiden for vores veletablerede og innovative medicinske udstyr i et arbejdsmiljø, der værdsætter teamarbejde og samarbejde. Vi er stolte af det betydningsfulde arbejde, vi udfører, fordi vi udvikler produkter og løsninger, der er bedst, når de ikke tiltrækker sig opmærksomhed: produkter, der er lette at anvende, klar til brug lige fra pakken og uden at forvolde smerter. På denne måde gør vi det lettere for sundhedsmedarbejdere at fokusere på deres patienters individuelle behov.

Er du interesseret i at have L&R som arbejdsgiver? Besøg vores L&R-karierrecenter:

Vores jobmuligheder

L&R som arbejdsgiver

Vi er en international virksomhedskoncern, der har de samme værdier som en familieejet virksomhed. Vi er ikke drevet af aktionærinteresser. Vores topprioritet er at motivere vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere. Hver person er unik, og det samme er deres motivation. Fem gode grunde til at vælge L&R lægger kursen for vores internationale markedsstrategi for personale – og afspejler vores slogan.

En betydningsfuld profession

“Jeg er glad for, at jeg yder et betydningsfuldt bidrag med mit arbejde.”

L&R er leverandør af løsninger til fremtidsorienteret medicinsk udstyr. Vi står for tre hovedfoki: medarbejdere, deres sundhed og at sørge for at øve retfærdighed på begge områder hver dag.

 • Vi udvikler produkter og løsninger, der hver dag på ny hjælper patienter og sundhedsmedarbejdere, fra vores innovative, negative trykbehandling, der anvendes ved moderne sårpleje til vores specialprocedurebakker, der anvendes på operationsstuer til vores kompressionsløsninger.
 • Mange af vores medarbejdere er meget fortrolige med patient- og sundhedsmedarbejderforhold, fordi de har arbejdet i kliniske miljøer. Vores forståelse af de daglige udfordringer, der opstår som en del af den daglige patientpleje og hospitalsrutine, ligestiller os i alle samarbejdsforhold.
 • Hvis et socialt projekt er en hjertesag for dem, kan vores medarbejdere yde et vigtigt bidrag via vores Corporate Social Sponsoring Programme “L&R charity – we connect”: I dette program sponsorerer vi projekter, som medarbejderne foreslår og bestyrer.
 • Den gennemsnitlige medarbejder arbejder f.eks. for L&R Germany i 11,9 år – dette er noget, vi er virkeligt stolte af.

Professionel og personlig udvikling

“Hos L&R har jeg professionelle og personlige udviklingsmuligheder.”

I vores virksomhed betragtes træning og opbygning af færdigheder på et højt niveau til både professionelle og personlige formål at være meget vigtig: på jobbet, på L&R Academy og ved at udveksle information og idéer med internationale kolleger.

Vores medarbejdere forventer: 

 • At have muligheder. Fra ansættelse af vores praktikanter i fuldtidsstillinger til udvikling af interne jobmuligheder til personlige seminarer for opbygning af færdigheder på L&R Academy.
 • Ansvarlighed. På ens professionelle område som projektleder, ved at implementere undersøgelser, ved at komme med idéer og være med til at virkeliggøre dem.
 • Internationalitet. Vi er et internationalt team, der opererer på mange markeder med forskelligartede kulturer og ansvarsområder. Der er ligeledes mulighed for at arbejde på andre markeder, herunder personlig forberedelse på at bo og arbejde i udlandet.
 • Netværksarbejde. Afhængigt af jobbet samarbejder vores medarbejdere med nøgleopinionsledere, internationale handelssymposier, universiteter og forskningsinstitutioner.

Balance mellem arbejde og fritid

“L&R gør det muligt for mig aktivt at nyde mit liv og opretholde en sund balance mellem arbejde og fritid.”

L&R tager livsplanlægning seriøst og tilbyder den støtte, som medarbejderne har behov for til at opretholde en god balance mellem arbejde og fritid. Vores lange, gennemsnitlige medarbejderansættelser hos L&R beviser også, at vi holder vores løfter. 

Vores frynsegoder:

 • Forudsigelighed plus fleksibilitet takket være normale arbejdstider, mulighed for nedsat arbejdstid i visse livsfaser, aftaler om at kunne arbejde hjemme i samråd med ens leder, eksterne salgsrepræsentanter kan fastsætte deres eget program.
 • Programmer for medarbejdere med børn. Personlig støtte til mødre og fædre, når de vender tilbage til arbejdet, aftaler om at kunne arbejde hjemme i samråd med ens leder.
 • Sikre jobs på et vækstmarked, der svinger meget lidt sammenlignet med andre brancher

Tiltrædelse hos L&R

“L&R hjælper mig under tiltrædelsesprocessen, så jeg let kan lære arbejdsrutinerne at kende."

At komme til at lære nye kolleger at kende personligt, at blive fortrolig med virksomhedskulturen og blive undervist i enkelthederne ved jobbet er de tre hjørnesten i vores tiltrædelsesprogram for nye medarbejdere.

Du vil hurtigt vænne dig til tingene med vores tiltrædelsespakke.

 • Mentorprincippet er meget vigtigt for os. Enhver ny medarbejder har en person, de samarbejder med, og som de kan spørge om alt, hvad der har at gøre med L&R og deres personlige ansvarsområder.
 • En personlig tiltrædelsesplan og, afhængigt af området, omfattende træningsprogrammer, f.eks. inden for produkter, brugen af dem og inden for loven om medicinsk udstyr, er med til at lære medarbejderne om arbejdsrutinerne og tilbyde sikkerhed i forbindelse med arbejde for en international virksomhed.
 • Tiltrædelsespakken omfatter en jobtræningsplan, der specificerer, hvordan og hvornår du kan netværke med afdelinger og kontakte partnere.
 • Ved teambegivenheder og træningssessioner vil du komme til at lære andre kolleger, processer og strukturer at kende.

Sundhed og sikkerhed

“Min sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er vigtig for L&R.”

L&R bekymrer sig om sine medarbejderes sundhed og arbejdssikkerhed og tilbyder programmer, der sætter ind over for begge. Der er mange forskellige stedbetingede programmer, som vores medarbejdere nyder godt af. Men vi ønsker altid at holde vores tilbud opdaterede og at forbedre dem, så vi er altid glade for det, når medarbejdere foreslår nye idéer og initiativer. Vil du gerne vide mere?

 • Fra ‘sundhedsdage’ til løbegrupper og underholdende firmaløb til klinikker for influenzavaccination og tips om sunde kostvaner.
 • Lægebehandling ydet af virksomhedslæger eller i regulære konsultationstider.
 • Et udvalg af sunde retter i firmakantinerne, frugtkurve på kontorerne og gratis vand i sommermånederne.
 • Overholdelse af alle love og bestemmelser og andre frivillige, erhvervsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.