Rosidal® sys

kortstræks-kompressionssystem

Anvendelsesområder

  • til behandling af ulcus cruris venosum

Egenskaber

  • effektiv og økonomisk, takket være genanvendeligheden af polster- og kompressionsbindene (Rosidal soft og Rosidal K)
  • brugsklart og handy kombineret i sæt

Anvisninger

  • Rosidal soft og Rosidal K kan vaskes op til 50 gange ved 95 °C
  • systemet kan bæres kontinuerligt i op til 7 dage (højt kompressionstryk opretholdes – videnskabeligt dokumenteret af prof. dr. M. Jünger)

Kompression med system

Krævende sammensætning af enkeltkomponenter bremser effektiviteten. Derfor anbefales kompressionssystemet Rosidal sys med dets komponenter, der er fornuftigt afstemt efter hinanden og har høj, varig kvalitet. Systemet er handy kombineret i sæt og indeholder alle medicinske bestanddele, der er nødvendige for en god kompressionsbehandling.

Kortstræks-kompressionssystemet muliggør effektiv behandling af ulcus cruris venosum. Vævets ringe eftergivenhed (stivhed) medfører en hurtig afledning fra den berørte ekstremitet. Rosidal forbliver på benet dag og nat i akutfasen — op til syv dage i træk. Produktet udmærker sig ved komponenter, der tåles særlig godt af huden.

For eksempel kan sårkompresset i vores Suprasorb-sortiment tilføjes, så det passer til fasen, således at såret behandles optimalt. Forbindsskift kan foretages individuelt for den enkelte patient.

Behandlingssikkerhed i sættet

Rosidal sys-sættet er brugsklart og specielt effektivt og omkostningsbesparende ved langtidsbehandling. På grund af genanvendeligheden af polster- og kompressionsbind opnås nemlig en stor omkostningsfordel i forhold til engangsprodukler. Både polsterforbindingen Rosidal soft og kortstræksbindet Rosidal K kan vaskes op til 50 gange. Endvidere sparer systemløsningen tid ved anvendelsen og medfører derudover høj behandlingssikkerhed. Desuden bortfalder den krævende administration af de enkelte produkter.

Produktsammensætning

Rosidal sys-sættet indeholder følgende bestanddele:

Produktbestilling

Rosidal® sys

REFVE (Stk.)
169841/4

Rosidal® sys-bestanddele

Alle komponenter bestilles separat (bortset fra dem, der er mærket med *).
Sæt-bestanddeleStørrelseREFIndhold
tg® tubeforbinding
Hudbeskyttelse under den afledende
kompressionsforbinding
Størrelse 7240051x
Rosidal soft-bind
Polstring under kompressionsforbindingen
til jævn trykfordeling
samt for at forhindre
afsnøringer, tryksteder, og at forbindingen skrider
10 cm x 2 m x 0,2 cm13016
4x
Rosidal® K bind
Kraftigt, komprimerende kortstræksbind
8 cm x 5 m222012x
10 cm x 5 m222020885984
Porofix®
Fiksering af bindets ender
2,5 cm x 5 m343111x
Mollelast® haft-bind
Fiksering af polstringen
8 cm x 20 m300701x
Patientinformation*1x