Pro-ophta® tampon med lancetskaft

Tamponer

Anvendelsesområder

  • anvendes til væskeopsugning og til præparering ved oftalmologiske og mikrokirurgiske indgreb
  • målrettet applikation af farmaka

Egenskaber

  • optager op til 15 gange sin egenvægt i væske
  • indeholder meget få partikler, også efter delvis tilklipning af produktet
  • giver kun ringe følelse af fremmedlegemer

Pro-ophta lancet-skafttamponerne er af polyvinylalkohol med en høj absorptionsevne og kan optage væske op til 15 gange deres
egenvægt. De har især vist sig nyttige inden for trabekulektomi. Også ved komplikationer, der optræder i forbindelse med vitrektomi, f.eks.
formodet glaslegemeprolaps, er Pro-ophta lancet-skafttamponen et velegnet hjælpemiddel. Materialet er partikelfattigt, biokompatibelt og minimerer følelsen af fremmedlegeme i øjet.

Den høje absorptionsevne i Pro-ophta lancet-skafttamponen kan brugeren også udnytte til formålsbestemt applikation af farmaka på bindehinden: Til dette formål klippes det forreste stykke af den trekantede tampon ganske enkelt af. Tamponen suger sig fuld af det valgte medikament og placerer det derefter på det ønskede sted. Efter omkring et minuts virketid fjernes tamponen igen. Også i forbindelse med mikrokirurgiske indgreb uden for oftalmologien har Pro-ophta lancet-skafttamponen vist sig nyttig.

Produktsammensætning

Spids: 100 % polyvinylalkohol.
Skaft: Polypropylen.

Produktbestilling

Pro-ophta® tampon med lancetskaft

steril
REFPZNVE (Stk.)
14917109473010
149172173029180