Suprasorb® X + PHMB
Antimikrobiel HydroBalance-sårforbinding

Regulerer fugtigheden i såret og reducerer smitstofferne

Egenskaber

 • afhængig af sårets tilstand kan der afgives fugt til såret, eller det overskydende ekssudat kan optages
 • skabelse af et fugtigt sårmiljø
 • atraumatisk forbindsskift
 • enkel tilpasning til den pågældende sårform og sårdybde
 • særligt egnet til de områder på kroppen, som er vanskelige at behandle
 • det fugtige miljø med den kølende effekt føles behageligt for patienten og er smertelindrende
 • virker antimikrobielt over for et bredt spektrum af bakterier*

*Påvist bakteriespektrum in vitro, se brugsanvisning

Anvisninger

 • Anvend egnede sekundærforbindinger.
 • Kontakt plejepersonalet eller lægen, hvis følgende symptomer skulle forekomme:

  • ændring af farven og/eller lugt fra såret
  • stagnerende sårbehandling
  • kliniske tegn på infektion

 • Ved kendt intolerans eller allergi over for et eller flere af indholdsstofferne må produktet ikke anvendes.
 • Ved behandling af inficerede sår skal sårforbindingen ikke anvendes som eneste behandlingsmetode, men skal efter lægens vurdering suppleres med en medikamentel behandling i henhold til de lokale kliniske sygejournaler.

Suprasorb® X + PHMB virker antimikrobielt over for et bredt spektrum af bakterier*. In vitro kunne efter 24 h påvises en meget hurtig og næsten fuldstændig frigivelse af polihexanid (PHMB) fra sårkompresset. Desuden kunne produkterne, afhængig af sårets tilstand, afgive fugt til såret eller optage overskydende ekssudat. Således skabes et fugtigt sårmiljø. Skift af forbindingen foregår atraumatisk. Materialet tillader en enkel tilpasning til den pågældende sårform og sårdybde. Produkterne er derfor også egnede til de områder på kroppen, som er vanskelige at behandle. Sårbandagens positive ejenskaber modvirker fastklæbning i såret eller med sekundærforbindingen. Det fugtige miljø med den kølende effekt føles behageligt for patienten og er smertelindrende.
*Påvist bakteriespektrum in vitro, se brugsanvisning

 1. Overskydende ekssudat fra såret opsuges i forbindingen
 2. Fugt fra forbindingen afgives i området med det svagt ekssuderende sår
 3. Mikroorganismerne dræbes via det frigjorte polyhexamethylen-biguanid (PHMB)
 1. Rens såret efter sædvanlig standard, og dup derefter såromgivelserne omhyggeligt tørre med sterile sårkompresser.
 2. Læg Suprasorb X + PHMB på såret, og tryk det let på plads. Hvis der anvendes tampon, foldes den flere gange og anbringes løst i såret.
 3. Alt efter ekssudationsgrad fikseres med egnet sekundærforbinding.

Suprasorb X + PHMB i anvendelse.

Forbindsskiftinterval

Intervallerne for udskiftning af Suprasorb® X + PHMB afgøres af den behandlende læge på basis af sårets udviklingsstadium.

Produktsammensætning

 • vand
 • cellulose
 • 0,3 % polyhexamethylenbiguanid (PHMB/polihexanid)

Varianter

 • kompresser
 • tampon

Produktbestilling

Suprasorb® X + PHMB

Størrelse (cm)REFVE (Stk.)
Kompres
5 x 5205405/90
9 x 9205415/80
14 x 20205425/65
Tampon
2 x 21205435/130