Lomatuell® H

salvekompres

Anvendelsesområder

 • hududtagningssteder
 • ulcus cruris
 • decubitus
 • forbrændinger
 • snitsår
 • skrabesår

Egenskaber

 • fremmer bortledning af ekssudat
 • nedsat risiko for fastklæbning til såret
 • imprægneret med hydrofobt (vandafvisende), neutralt salvegrundlag
 • fremmer et naturligt helingsforløb
 • sikrer sårhvile

Brugsklart gittertyl, imprægneret med hvid vaseline for skånsom behandling af overfladesår.
Den stormaskede tyl fremmer ekssudatbortledningen. Den hvide vaseline hindrer fastklæbning til såret. Dermed muliggøres et mindre smertefuldt forbindsskift. Det neutrale salvegrundlag giver mulighed for ekstra, sårspecifik medicinering.

 1. hudneutral vaseline holder såret smidigt og hindrer fastklæbning
 2. god drænage af sårekssudat samtidig med god ventilation
 3. ekssudatbortledning fremmes
 4. med sårterapeutika, der har vist sig gavnlige i praksis
 5. god ventilation af såret

Produktsammensætning

Bomuld (stormasket tyl) og hvid vaseline dækket med pergamynpapir.

Produktbestilling

Lomatuell® H

steril, enkeltvis forseglet
Størrelse (cm)REFVE (Stk.)
5 x 52331410/360
10 x 102331510/120
10 x 20
2331610/120
10 x 302331710/80
10 x 102331850/450