Metalline®

Flerlags specialompres

Anvendelsesområder

Metalline-kompresser

 • til dækning af enhver form for sår, specielt anbefalet til:

  • skrabesår
  • forbrændinger
  • ætsninger
  • operationssår
  • som led i førstehjælp

Metalline drænkompres

 • til omlægning af drænager og infusionsslanger ved sårbehandling i forbindelse med

  • mindre drænager
  • infusionskatetre
  • tråd- eller sømekstensioner

Metalline Tracheo-kompres

 • til sårbehandling og til omlægning af trakealkanyler ved trakeostomi og kraftige drænager

Egenskaber

Alle kompresser

 • nedsat risiko for fastklæbning til såret
 • mindre smertefulde forbindsskift
 • skånsomt mod såret
 • gennemtrængeligt for luft/vanddamp
 • føjeligt og blødt
 • god drænage

Metalline drænkompres

 • huldiameter fra 4,5-11 mm variabelt for Charrière 9-30

Metalline Tracheo-kompres

 • huldiameter fra 12-19 mm variabelt for Charrière 31-50

Ved drænager er en hurtig sårbehandling, der passer til situationen, nødvendig. Med Metalline-drænkompresser og Tracheo-kompresser står de typiske specifikationer for Metalline på dette indikationsområde deres prøve, dvs. hurtig bortledning af ekssudat, hvorved faren for infektion mindskes. Da Metalline ikke klæber fast til såret, sikres et smertefrit skift af kompresserne.

Produktsammensætning

Viskose (fastgjort med acrylatbinder), det øverste lag af kompresset er pådampet aluminium.

Produktbestilling

Metalline® kompresser

Størrelse (cm)REFVE (Stk.)
steril, enkeltvis forseglet, til såvel receptbelagt som receptfrit salg
8 x 102308310/560
10 x 122308410/300
steril, enkeltvis forseglet, til OP, ambulant behandling og i praksis, i dispenseræske
8 x 102308150/600
10 x 122308250/300
10 x 202308750/300
usteril, på rulle, i foliepose
5 m x 10 cm230801/20

Metalline® drænkompres

steril, enkeltvis forseglet, i dispenseræske
Størrelse (cm)REFVE (Stk.)
6 x 72309350/600

Metalline® Tracheo-kompres

steril, enkeltvis forseglet, i dispenseræske
Størrelse (cm)REFVE (Stk.)
8 x 9
2309450/600