Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Bæredygtighed

Intet kommer af sig selv.

Som stor virksomhedsgruppe er vi bevidste om vores ansvar over for vore medarbejdere, vore kunder og samfundet. Derfor betragter vi vores engagement inden for miljøanliggender og sociale områder samt vores bestræbelser, når det gælder ud- og videreudvikling, som en selvfølge og en naturlig del af vores virksomheds aktiviteter.

Intet kommer af sig selv - Bæredygtighed hos L&R

L&R er en virksomhed med et solidt, bæredygtigt fundament. Vores engagement afspejles i de tre bæredygtige søjler, som manifesterer sig i faste retningslinjer for virksomhedens strategi og i mange projekter og langfristede initiativer. 

I L&R-virksomhedsgruppen har bæredygtige aktiviteter og virksomhedsansvar en lang tradition. Med udgangspunkt i vores mærke-værdier kombineres ansvaret for den økonomiske succes med ansvar over for miljø, medarbejdere og samfund.

Med L&R’s rapport om bæredygtighed gør vi vores engagement transparent. I samråd med vores interne og eksterne partnere videreudvikler vi derudover kontinuerligt aktivitetsområderne for bæredygtighed inden for rammerne af virksomhedens strategi.

Vores bæredygtighedserklæring

Økonomisk bæredygtighed

 • Vi anerkender vores varetagelse af det sociale ansvar for en bæredygtig virksomhedsudvikling: økonomisk, socialt, økologisk, etisk og kulturelt.
 • Grundlaget herfor er de internationalt anerkendte sociale, kulturelle og etiske værdier, de til enhver tid gældende lovbestemmelser og standarder samt vores interne overensstemmelsesretningslinjer. Lige muligheder for alle uanset køn, religion, etnisk og social oprindelse, er væsentlige punkter for os.
 • Vi sikrer, som den selvstændige virksomhedsgruppe vi er, en bæredygtig, økonomisk succes på basis af strategisk vækst og passende udbytte. Samtidigt efterlever vi konsekvent et familieforetagendes værdier.
 • Vores produkter og løsninger overbeviser med kvalitet, baseret på kontinuerlig optimering under hensyntagen til økonomiske og økologiske rammebetingelser.

Økologisk bæredygtighed

 • Den utvetydige bekendelse til at beskytte vores miljø er en vigtig ledetråd for vores virksomheds aktiviteter. Vi følger dermed vores mangeårige tradition samtidig med, at konkurrenceevnen kontinuerligt forbedres.
 • Økologisk bæredygtige aktiviteter begynder allerede, når produktet udvikles, og omfatter også selve produktionen og udleveringen samt anvendelse og bortskaffelse af vores produkter.
 • Inden for alle virksomhedens områder går vi ind for ressourcebesparende processer og produktionsmetoder, miljøvenlige materialer og en miljøvenlig og energibesparende logistik.
 • Vi påtager os vores ansvar ved en systematisk optimering af definerede områder samtidig med, at alle medarbejdere inddrages samt ved samarbejde med kunder, leverandører og serviceudbydere.

Social bæredygtighed

 • Vi anerkender vores varetagelse af et socialt ansvar over for vores medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet.
 • Udvikling og kvalificering af vores medarbejdere er en afgørende faktor for L&R’s succes på sigt. Vores ansvar over for samfundet omfatter også uddannelse og videreuddannelse af vores kunder, der er i direkte og indirekte kontakt med vores produkter og serviceydelser.
 • Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt sikkerhed for patienter og brugere, som benytter vores produkter.
 • Ydermere engagerer vi os i vores samfund ved at tilbyde attraktive uddannelsespladser, ved hurtig hjælp i katastrofe- og krisesituationer samt ved målrettet støtte til udvalgte, sociale projekter.

Bæredygtighedsrapport 2018/2019

Læs her vores bæredygtighedsrapport.