Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Økologisk bæredygtighed

Ansvarsbevist omgang med alle former for ressourcer

L&R er karakteriseret ved at have en ressourcebeskyttende og miljøvenlig produktion og virksomhedsorganisation: Miljøaspekterne går som en rød tråd gennem hele vores værdiskabelseskæde. Vi kontrollerer hvert år vores økologiske parametre, som bl.a. omfatter reducering af brændstofforbruget, genanvendelse samt programmer til energibesparelse.

Som en virksomhed inden for sundhedsområdet er vi bundet til særligt høje, lovmæssige standarder og branchebestemmelser. Dette relaterer for det første til sikkerhedsaspekterne for bruger og patienter, for det andet til miljøaspekter, såsom råstoffer, spildevand/vand, luft/klima, energi, miljørelevante materialer samt affald/bortskaffelse. I hver enkelt virksomhed er miljømanagers ansvarlige for at overholde de definerede miljøaspekter. 

En monitorering af miljøledelsen stiller hvert kvartal fakta og data til rådighed, ud fra hvilke vores miljøbestemmelser overvåges. Naturligvis overholder vi alle lovbestemmelser på de markeder, hvor vi er aktive. Standarderne DIN ISO 14001 og 50001 har en meget høj prioritet for vores virksomhedsgruppe.

Modelfabrikken

I tolv virksomheder i verden producerer vi medicinske produkter til regionale og internationale markeder. Netop inden for produktionen lægger vi vægt på ressourcebesparende processer og produktionsmetoder, miljøvenlige materialer og en miljøvenlig og energibesparende logistik.

01. Mexicansk produktionsvirksomhed i Acuña

Genbrug af kantafskæringer af råmaterialet til fremstilling af bandager. Af resterne eller kantafskæringerne fremstilles nødvendige smådele. Derved kombinerer L&R ressourcebevarelse med affaldsreduktion.

02. Optimering af fragtstrukturerne i Østrig

Ved at opløse de faste ruter kunne transportstrukturerne optimeres i Østrig: Derved reducerer vi CO2-udledningen og kan levere til vores kunder inden for 24 til 48 timer. 

03. Energiforbrug og klimabeskyttelse

Ved hjælp af forskellige foranstaltninger til energibesparelse, for eksempel ved en HD-befugtning i Schönau, HV-ladestation i Europa-lageret, den hastighedsdrevne kompressor i Stará Paka, brug af LED-lamper i Europa og Kina, er det lykkedes os at sænke energiforbruget med 4 %. 

04. Større effektivitet vha. kartning

Ved anskaffelse af en højeffektivitets-kartemaskine til fremstilling af tamponer, som erstatter to produktionslinjer, kunne man opnå følgende besparelser:

Energibesparelse ved produktionsmaskinernes geometri, mere effektive drivenheder, optimeret styring og lavere ventilation.
CO2-besparelse i kg pr. år: 183.766 (strøm), 37.138 (gas)

05. Reduktion af CO2-emission

I L&R produktionsvirksomheden i Xishui (Kina) har man reduceret CO2-emissionen ved at skifte til “Local Sourcing”.

06. Certificeringer

Certificering i produktionsafdelingerne Xishui (Kina), Slavkov, Stará Paka og Nová Paka (Tjekkiet) samt Wien, Schönau, Graz, Dornbirn (Østrig) iht. den internationale standard om miljøledelse DIN ISO 14001.

Energi-ledelse-certificering DIN ISO 50001 for L&R i Tyskland, Østrig og Tjekkiet. 

Bæredygtig, hvad angår kvalitet og indkøb, pålidelig som følge af compliance-retningslinjerne

L&R agerer med udgangspunkt i det internationalt anerkendte og certificerede kvalitetsstyringssystem ISO 9001 med definerede normer, gennemprøvede råmaterialer, tilkøbte dele, komponenter og tjenesteydelser.

Desuden samarbejder L&R med et netværk af ydelsesdygtige og pålidelige leverandører, som overholder L&R’s Code of Conduct. Vha. nye teknologier, innovationer og en udpræget bevidsthed om omkostninger har vi forudsætningen for en permanent optimering af ydelsesdataene, såsom produktkvalitet, omkostninger, tid og service i værdiskabelseskæden.

Bestemmelserne med hensyn til transparente forretningsprocesser med eksterne partnere samt interne adfærdsbestemmelser gælder på tværs af virksomhederne og i hele verden. Lovmæssige compliance-bestemmelser og adfærdskodex danner tilsammen med virksomhedens strategi og filosofi fundamentet i compliance-programmet.

Samspillet med høje kvalitetsstandarder, transparente processer ved indkøb og etablering af et fungerende netværk med L&R medarbejdere og eksterne partnere foregår altid i overensstemmelse med kravet til compliance.

Certificeringer og audits

Internationalt agerende virksomheder kontrolleres af neutrale certificeringsprogrammer, når det gælder områder som miljø- og medarbejderbeskyttelse.

Mens L&R får tildelt alle lovmæssigt fastlagte certificeringer og registreringer inden for branchen, som kontrollers og udstedes af FDA og TÜV - fokuserer virksomheden derudover på ISO DIN-standarderne og evalueringsplatformene EcoVadis og Sedex.

EcoVadis-certifikater

EcoVadis er en førende udbyder af assessments inden for området CSR/bæredygtighed. EcoVadis leder den første fælles CSR-evalueringsplatform, som gør det muligt for virksomheder at vurdere en leverandørs ydeevne, hvad angår CSR og bæredygtighed. Metoden, som EcoVadis anvender, svarer til de internationale retningslinjer GRI/G4 og ISO 26000.

I 2015 fik L&R bronze med EcoVadis-evalueringssystemet. Det var L&R’s første udmærkelse for sin CSR-performance. I 2017 fik L&R sølv iht. EcoVadis-evalueringen. 

Evaluering via platformen Sedex

Sedex er den anden CSR-evalueringsplatform, som vurderer L&R’s bæredygtighedsretningslinjer og -projekter.

Sedex-kriterierne relaterer til økonomisk, økologisk og social bæredygtighed og omfatter for eksempel spørgsmål til overholdelse af overenskomster, mindsteløn og sygekasse, til overholdelse af ILO-kernearbejdsstandarder, til arbejdstagerrettigheder, til fremme af kvinders muligheder, til Code of Conduct, til Compliance osv.