Jeg godkender, at denne side anvender cookies til analyser, personligt indhold og reklame.

Social bæredygtighed

Åbne op for perspektiver med social bæredygtighed

People.Health.Care. er vores kernebudskab og samtidigt vores passion. Med individuelle og langfristede programmer til personale- og organisationsudvikling samt til Corporate Social Sponsoring-initiativer opfylder vi vores sociale ansvar.

Medarbejderne hos L&R er den vigtigste ressource i vores virksomhed. Værdier såsom tillid, pålidelighed og ærlig omgang med hinanden er grundlaget for vores ledelses- og adfærdsprincipper.
Vi tilbyder vores ansatte et præstationsorienteret, stimulerende arbejdsmiljø, attraktive udviklingsmuligheder og understøtter dem samtidigt i at holde kravene til jobbet og private forhold i balance med hinanden. I betragtning af vores konstante vækst anser vi det som en strategisk opgave at motivere nye talentfulde faguddannede arbejdere og få dem til L&R.
For at sikre virksomhedens succes på sigt spiller kvalificerede medarbejdere og talentfulde yngre medarbejdere en afgørende rolle. Derfor satser vi på målrettet uddannelsesfremmende tiltag på L&R Academy. Denne uddannelsesinstitution er en vigtig bestanddel af vores virksomheds kultur og strategi inden for personaleudvikling.

L&R Academy: Fremskridt betyder videreuddannelse

L&R Academy blev grundlagt for at fremme udvekslingen af viden og erfaringer - både blandt vores medarbejdere, men også blandt vores partnere i klinikker og i afdelingerne. Specielt udviklede, tematiske alsidige programmer formidler den nyeste viden inden for områderne medicin, pleje og hygiejne. Det er oven i købet muligt at deltage hjemmefra takket være CME-moduler i vores L&R E-learnings.  

Compliance

Medicinske produkter står med rette i fokus i offentligheden på grund af den højre relevans for hele samfundet. Hos L&R gælder høje standarder inden for områderne sikkerhed, miljøbeskyttelse, integritet og medarbejderledelse. Som internationalt agerende virksomhedsgruppe inden for den medicinske branche garanterer vi overvågning og kontinuerlig forbedring af disse standarder ved et koncernomspændende compliance-program.

Til kerne-elementerne i compliance-programmet hører ud over virksomhedsfilosofien, der er grundlag for vores aktiviteter, samt det etiske kodeks, som fastlægger standarderne i omgangen med hinanden, med vores kunder og forretningspartnere, også Code of Conduct: Alle leverandører af serviceydelser og produkter er herved forpligtet til at overholde grundprincipperne i virksomhedsgruppen.

Også medarbejderne i koncernen integreres i compliance-programmet, som også er bestanddel i compliance-træningen og de jævnlige afholdte reviews. Denne ansvarsbevidste virksomhedspraksis danner basis for en bæredygtig, økonomisk succes.