Ik accepteer dat deze website cookies gebruikt voor analyses, gepersonaliseerde inhoud, reclame en diensten voor internetanalyse.

Corporate Social Sponsoring

L&R brengt generaties samen.

In september 2015 werd het interne L&R Corporate Social Sponsoring (CSS)-programma 'L&R charity – we connect' in het leven geroepen. In het kader van dit programma ondersteunt de L&R-groep projecten die onze medewerkers na aan het hart liggen, waarbij deze projecten altijd het doel hebben verschillende generaties samen te brengen. Bovendien hebben ze betrekking op producten van L&R of het gebied waarop wij werkzaam zijn, en hebben ze een beperkte looptijd. De projectpeter of -meter bij L&R wordt bij het uitvoeren ondersteund door een externe organisatie die gevestigd is in de buurt van een L&R-vestiging of die het project in de buurt van een vestiging uitvoert. Sinds de oprichting van het programma werden al vele projecten met succes afgerond en wij willen ze hier aan u voorstellen: 

Hartenprojecten 2016

Vorweihnachtlicher Feuerzauber (Kerstmarkt)

In de stad Mendig in Rheinland-Pfalz (Duitsland) vindt al jaren gedurende de adventstijd een 'Vorweihnachtlicher Feuerzauber' (Kerstmarkt) plaats met een uitgebreid programma voor groot en klein, en met talrijke culinaire hoogtepunten. De opbrengst van de markt gaat naar plaatselijke voorzieningen voor kinderen en het jeugdwerk. Al langere tijd lagen er plannen op tafel een 'carport' op te richten om daar materiaal op te kunnen slaan of bij slechte weersomstandigheden een deel van de 'Feuerzauber'-markt te houden bij slechte weersomstandigheden. Door bemiddeling van de projectpeter Harald Frank financierde L&R deze 'carport' die met hulp van talrijke vrijwilligers in de herfst van 2016 in recordtijd werd gebouwd en al voor de 'Feuerzauber' voor kerst 2016 in gebruik kon worden genomen.

Voor als iedere seconde telt

In het Tsjechische Ostrava werden in het voorjaar en de herfst van 2016 twee EHBO-cursussen gehouden waarbij grootouders eerste-hulpmaatregelen speciaal voor toepassing bij (klein-)kinderen werd geleerd. De grootouders deden niet alleen kennis op tijdens de cursus, maar kregen ook uitgebreid informatiemateriaal mee als naslagwerk voor thuis zodat het geleerde op elk moment zelfstandig weer kan worden opgefrist. De cursussen waren zo populair dat ze binnen de kortste keren waren volgeboekt, en ook de Tsjechische televisie besteedde aandacht aan de inzet van de L&R-projectpeter Tomáš Folkner die de cursus opgezet en begeleid heeft.

Met de sterren om ter hardst stralen

Het zaklantaarnconcert van de band 'Rumpelstil' in Koblenz (Duitsland) richt zich elk jaar weer op de hele familie: met de Deutsches Eck direct aan de Rijn op de achtergrond wordt een gevarieerd programma van het schminken van kinderen tot een luchtballonwedstrijd aangeboden. Het hoogtepunt van de avond en van het concert is echter het zaklantaarnlied waarbij de meegebrachte zaklantaarns worden gebruikt en het concertterrein met de sterrenhemel een wedstrijdje om ter hardst stralen doet. De opbrengst van het evenement gaat naar de Bunten Kreis Rheinland e. V., die families met ernstig zieke kinderen helpt. Op initiatief van L&R-projectmeter Petra Butter trad L&R in 2016 op als hoofdsponsor van het evenement.

Levendige uitwisseling tussen school en bejaardentehuis

Begin 2016 ontstond in de Elisabethstift-school in Berlijn (Duitsland) het idee gezamenlijke muziek- en creativiteitsmiddagen te organiseren voor de leerlingen van de school en de bewoners van het naastgelegen bejaardentehuis, waarvoor L&R de middelen voor muziekinstrumenten en creativiteitsmaterialen ter beschikking stelde. De muziek- en creativiteitsmiddagen hebben ondertussen een vaste plaats verworven in het sociale leven in de school en het bejaardentehuis, en vinden elk schooljaar weer plaats. Naast een handenarbeidlokaal waar de leerlingen kleine cadeautjes maken voor de oudere dames en heren, vinden er kleine concerten plaats, hebben zich peetschappen gevormd tussen de kinderen en de ouderen, en nemen de ouderen deel aan schoolevenementen zoals het zomerfeest en de kerstdienst. Met hulp van projectmeter Eva Ebert kon L&R dus het startschot mogelijk maken voor een project dat een krachtige eigen dynamiek heeft ontwikkeld en nu ook zonder hulp van L&R kan voortbestaan. 

Verwelkoming en integratie

L&R-projectmeter Anja Gasteiger organiseerde in de zomer van 2016 verschillende uitstapjes in Tirol (Oostenrijk) waaraan asielzoekers van alle leeftijden, kinderen en volwassenen uit Tirol, en bewoners van twee plaatselijke bejaardentehuizen deelnamen. Tijdens de gemeenschappelijke vrijetijdsactiviteiten zoals bezoeken aan dorpen en boottochtjes leerden de deelnemers elkaar beter kennen, waardoor snel vriendschappen en peetschappen konden ontstaan: naast ondersteuning bv. bij huiswerk, contact met ambtelijke instanties, zoeken naar een woning waarop de nieuwaangekomenen nu kunnen rekenen, ontstonden vooral peetschappen tussen onbegeleide kinderen en jongeren, en ouderen waarvan beide kanten profiteren.

Een trefpunt voor groot en klein

Op 30 september 2016 werd het kinderhospice Cuxhaven-Bremerhaven e. V. (Duitsland) geopend waar terminaal zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes worden begeleid, maar waar ook hulp wordt geboden aan rouwende kinderen, en ouders die te maken hebben gehad met een doodgeboren kindje of een miskraam. Naast de rouwverwerking die plaatsvindt in de individueel benodigde tijdsperiode, moet er echter ook een vriendelijke sfeer worden gecreëerd om na het afsluiten van de rouwfase de overgang naar het normale leven te vereenvoudigen. Een belangrijke bijdrage aan een dergelijke sfeer is het opzetten van een speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen, families en vrijwilligers die daar samen hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Op initiatief van projectmeter Karima Köppen heeft L&R meegeholpen aan het tot stand komen van dit trefpunt.

Ondersteuning voor Wit-Rusland

Al 25 jaar zet de Freu(n)de für Belarus e. V. uit Heimbach-Weis (Duitsland) zich in voor de mensen die in het nog altijd nucleair verontreinigde gebied in Wit-Rusland wonen. Speciaal voor kinderen wordt in de zomer een verblijf van drie weken aangeboden in gebieden in Duitsland die stralingsvrij zijn, waarbij het verblijf ook steeds wordt gebruikt voor bezoeken aan artsen en voor het kopen van zaken waar de kinderen behoefte aan hebben. L&R-projectpeter Fabian Jacobi heeft door familietraditie een band met de vereniging omdat zijn grootouders tot de medeoprichters van de vereniging behoren. Door zijn inzet heeft L&R in de zomer van 2016 voor ongeveer 60 kinderen uit Wit-Rusland de reiskosten naar Neuwied op zich genomen, waar ze tijdens hun verblijf werden opgevangen door leden van de vereniging.

Sport en spel voor alle leeftijden

De gemeente Niederzissen (Duitsland) begon in het voorjaar van 2016 met de bouw van een speelplaats voor meerdere generaties, die niet alleen ter beschikking zou komen voor spelende kinderen, maar ook een reeks fitnessapparaten voor volwassenen moest aanbieden. Enkele van die apparaten zijn bovendien speciaal geschikt gemaakt voor de behoeften van ouderen. Door bemiddeling van de projectpeter Armin Retterath nam L&R een deel van de kosten op zich. De speelplaats werd in april 2016 geopend en dient sindsdien als trefpunt voor de bewoners van de gemeente.

Hartenproject 2015

Adventsevent voor het goede doel

Het Kersthuis in Neuwied (Duitsland) is in de adventstijd jaarlijks weer een trefpunt voor jong en oud. Op initiatief van de projectpeter Meikel Rockenfeller financierde L&R in december 2015 de aanschaf van diverse decoratiematerialen en verbruiksmiddelen. De opbrengsten van het Kersthuis gaan volgens traditie naar de actie 'Helft uns leben', een initiatief van de krant de Rhein-Zeitung in Koblenz, en deze kon zich in 2015 verheugen over een bijdrage van 8000 euro.

U bent een medewerker van L&R en hebt een project dat u na aan het hart ligt en dat wij kunnen ondersteunen? Word dan projectpeter of -meter, en meld het aan bij CSS@LRmed.com !