Schenken van producten

Samen een bijdrage leveren.

L&R beperkt de steun die in het laatste aspect van onze ondernemingsslogan 'People.Health.Care.' verankerd is, niet alleen tot medewerkers, gebruikers en patiënten. Als onderneming in de gezondheidsbranche willen wij onze maatschappelijke en internationale verantwoording nemen en mensen helpen die buiten hun schuld in nood geraakt zijn. Om die reden werken wij voor het schenken van producten al enige jaren samen met speciaal hiervoor geselecteerde non-profitpartnerorganisaties. Deze verstrekken na natuurrampen zoals aardbevingen of orkanen wereldwijd hulp, zijn actief in crisisgebieden en bekommeren zich onvermoeibaar om mensen in nood. 

Helpen daar waar het nodig is

Door deze samenwerking konden wij al een waardevolle bijdrage leveren in de vorm van het schenken van producten en er zo aan bijdragen de medische hulp van getroffenen ter plekke te verbeteren. In onze logistieke centra worden alle producten verzameld die niet meer mogen worden verkocht bijvoorbeeld door lichte beschadigingen van de verpakking, maar die verder onbeschadigd zijn. Deze productschenkingen gaan om de beurt naar geselecteerde partnerorganisaties waarbij in het bijzonder wordt gelet op de internationale reikwijdte, langdurige ervaring en aanwezige expertise. Zo wordt niet alleen gegarandeerd dat onze hulp precies daar komt waar dat het hardst nodig is, maar ook dat de producten op de plaats van bestemming vakkundig worden gebruikt door geschoolde medewerkers. 

Wij zijn blij met de productieve en betrouwbare samenwerking met onze partners, en zijn er trots op dat wij hun bewonderenswaardige werk kunnen ondersteunen. 

Momenteel werkt L&R samen met de volgende partnerorganisaties: 

  • Internationaler Hilfsfonds e. V.
  • Irene Salimi-kinderziekenhuis in Kaboel/Georg Dechentreiter Wohlfahrtsstiftung (GDWS)
  • ora Kinderhilfe international e. V.
  • Johanniter Orden
  • Interplast Germany e. V.
  • neunerhaus. Obdach. En meer.
  • Caritas Wien
  • Human Plus e. V.
  • Humedica e. V.