Het concept

Verken uw mogelijkheden

De ziekenhuismarkt is in beweging. Groeiende besparingsdruk en afnemende prestatievergoeding plaatsen ziekenhuizen voor grote uitdagingen. Succes in de concurrentie is alleen weggelegd voor wie zich aanpast aan de veranderde randvoorwaarden en ze als kansen opvat. Wij van L&R kunnen u daarbij ondersteunen: met het succesvolle concept van L&R OPTILINE.

Integrale zienswijze

Vakcompetentie en de tevredenheid van uw patiënten en medewerkers vormen de basis voor uw prestatievermogen. Bovendien spelen economische aspecten een doorslaggevende rol die beslissen over het succes en de toekomst van een ziekenhuis. Om ondernemingssucces op lange termijn te waarborgen, moeten de aanwezige materiële, personele en financiële resourcen worden geoptimaliseerd – in iedere functionele eenheid. Waar kunnen processen worden geoptimaliseerd, waar kunnen resourcen nog beter worden ingezet en besparingen worden bereikt? Voor de efficiënte oplossing van deze complexe vragen zijn ervaren partners gevraagd, die niet alleen met omvangrijke knowhow adviserend begeleiden, maar ook op de individuele behoeften van het ziekenhuis ingaan en de realisatie ondersteunen.

Resourcen beter benutten en wrijvingsverliezen vermijden — om dat te bereiken is een integrale benadering nodig, die niet alleen rekening houdt met materiële kosten, maar alle invloeden analyseert. L&R beschouwt het systeem Ziekenhuis integraal, met al zijn functionele eenheden, van patiëntenverzorging tot logistiek. Het doel is om relevante samenhangen te herkennen, potentieel te ontsluiten en afdelingen overkoepelende synergieën te creëren.

Het modulaire concept

L&R OPTILINE is gebaseerd op een modulair concept. Daardoor wordt het mogelijk de eenheden Afdelingen/Eerstehulp en OK afzonderlijk te bekijken en tegelijk de diepte van analyse en optimalisatie vast te leggen. Zijn ware kracht toont het concept echter wanneer de volledige afloop in het ziekenhuis onder de loep wordt genomen.
L&R OPTILINE begint met het bekijken puur op het niveau van product en materiële kostenbesparing, om daarna in een beschouwing van het geheel en de daarmee verbonden processen efficiëntieverhogende handelingsadviezen te ontwikkelen. Zo waarborgt u niet alleen kostenbesparing op korte termijn, maar profiteert u ook van een duurzame optimalisatie van kwaliteit en spaarzaamheid.

Stap voor stap naar het doel

In de eerste stap worden uw tot dan toe gebruikte producten beoordeeld op efficiëntie en artikelbreedte. Al tijdens deze projectfase openbaren zich naar onze ervaring de eerste mogelijkheden voor bezuinigingen door stroomlijning van het assortiment. De bijzondere sterke punten van L&R OPTILINE zijn echter de gefundeerde integrale beschouwing en de gestructureerde procedure. Potentieel voor efficiënte patiëntenverzorging op lange termijn en kwaliteitsbewaking wordt aangetoond in een aansluitende analyse (inclusief standaardisatie-, proces- en toepassingsoptimalisatie) op alle afdelingen en in de ok. Daarbij staat steeds de specifieke indicatie of de desbetreffende casus centraal. Uw individualiteit blijft onverkort behouden: L&R OPTILINE biedt oplossingen op maat.

Uw voordelen

  • merkbare efficiëntieverbetering
  • geringere proceskosten
  • geoptimaliseerde patiëntverzorging
  • vrije tijdresourcen
  • gewaarborgd concurrentievermogen