Afdeling/Eerstehulp

Omdat minder vaak meer is

Tijdsdruk en personeelstekort — dat is gebruikelijk op vele afdelingen. Juist in die situatie helpen behandelingsstandaards tijdresourcen te creëren en tegelijk kwaliteit te waarborgen. Met L&R OPTILINE realiseren wij samen met u een van tevoren vastgelegde standaard volgens evidence-based medicine.

L&R OPTILINE® gaat nog een stap verder

Na het bekijken van alle artikelen in de sector medische hulpmiddelen gaan we naar de afdelingen om het gebruik van de bestelde hulpmiddelen te analyseren. Daarbij wordt vooral gelet op therapieconcepten en -systemen. Met L&R hebt u een aanbieder van een volledig assortiment met bijbehorende knowhow aan uw zijde, die samen met u na de analyse een afdelingen overkoepelende standaard ontwikkelt. Het resultaat is dat kwaliteitsproducten en de integrale toepassing ervan in elkaar grijpen. Daardoor ontstaan kortere behandelingstijden en vrije capaciteit bij medewerkers.

Wij begeleiden u bij de optimalisatie

Wanneer behandelingsstandaards voor meer dan één ziekenhuis of transsectoraal worden ingevoerd, is daarmee vaak een ander assortiment verbonden. Maak daarom bij verandering gebruik van ons aanbod om de nieuwe artikelen voor te stellen en de toekomstige gebruikers te trainen in de omgang ermee. Als uw medewerkers met de producten vertrouwd zijn, neemt de zekerheid in de omgang ermee toe. Zo verloopt de omschakeling soepel en zijn alle medewerkers op dezelfde kennisstand. De trainingen vinden ofwel direct bij u ter plaatse plaats, of in een L&R-college.

Uw voordelen

  • gestandaardiseerd therapieconcept
  • kortere behandelingsduur
  • economische inzet van de producten
  • vrije capaciteit bij het personeel