Inkoop

Succesvol assortimentsmanagement

Bij de inkoop worden de meest uiteenlopende behoeften gemeld, die in de bestellingen tot uitdrukking komen. U bevindt zich in een spanningsveld tussen het vervullen van wensen van de afdelingen en een overzichtelijk assortimentsmanagement. Op dit punt grijpt L&R OPTILINE aan en analyseert ze de structuur en de baten van de tot dan toe bestelde producten. Dat biedt enerzijds meer overzicht en besparingsmogelijkheden, anderzijds sorteert het effect op vele gebieden.

Duidelijkheid in een oogopslag

Na de eerste, uitsluitend cijfermatige analyse worden vervolgens overtollige, dubbel gehouden of te soortgelijke producten van de lijst afgevoerd. Omdat met L&R OPTILINE tegelijk het economisch gebruik van het assortiment wordt beoordeeld, profiteert ook de logistiek van uw instelling van dit inzicht, omdat minder opslagplaats wordt benodigd. Uiteindelijk betekenen minder artikelen en leveranciers voor u minder kosten voor het onderhouden van stamgegevens over bestellingen, leveringsbonnen en rekeningen. Behalve kostenbesparing komt ook tijd vrij voor andere strategische taken.

Inkoop met uitzicht op succes

Vervul uw rol als strateeg! In de inkoop starten procesoptimalisatie en standaardisatie. Deze twee planten zich van hieruit voort naar de afdelingen en de ok. Met L&R OPTILINE heeft u de keuze onze artikelen tot aan de oprit te laten leveren, of direct aan de diverse afdelingen en de OK met gelijktijdige bestandscontrole af te leveren. Gegarandeerd vinden wij ook voor u de optimale oplossing.

E-commerce

Een doorlopende elektronische informatiestroom is weer een mijlpaal op weg naar een effectieve opbouw van proceskosten. Een vast bestel- en leveringsritme biedt tijdresourcen en bindt minder personeel op vele gebieden, en belangrijke processen worden geautomatiseerd. Wij kunnen processen doordacht doen afslanken. U profiteert bijvoorbeeld van elektronisch verstuurde catalogi, elektronische bestelling, elektronische leveringsbonnen en elektronische rekeningen.

Uw voordelen

  • vrije ruimte voor strategische taken
  • economisch assortiment
  • verbeterde logistiek
  • alleen een vertrouwde contactpersoon