Myśl przewodnia

Twój niezawodny partner.

Firma L&R może się poszczycić ponad 170-letnim doświadczeniem w produkcji i dystrybucji najwyższej jakości środków opatrunkowych i wyrobów medycznych. Pomimo międzynarodowego rozmachu ciągle cenimy sobie wartość rodzinnej firmy. Bowiem z tradycji wyrastają jednocześnie nasze ambicje ukierunkowane na przyszłość: opracowywanie praktycznych koncepcji produktowych przy współudziale naszych klientów oraz wykorzystaniu potencjału innowacyjności i niezmiennym ukierunkowaniem na doskonałą jakość wyrobów, co pozwala nam wyznaczać standardy na rynku opieki zdrowotnej.

Preferowany dostawca rozwiązań

L&R to nie tylko producent i sprzedawca, ale także preferowany dostawca rozwiązań oraz niezawodny partner w sektorze medycyny, pielęgnacji i higieny. Koncentrujemy się przy tym zawsze na potrzebach naszych pacjentów i klientów. W naszych sieciach i centrach rozwoju opracowujemy rozwiązania i usługi, których wysoka jakość jest zgodna z pokładanym w nas zaufaniem. Jakość oraz nasi kompetentni pracownicy stanowią fundament naszego długoterminowego sukcesu gospodarczego. 

W L&R człowiek i troska o jego zdrowie są najważniejsze. Bazując na deklaracji People.Health.Care., skupiamy się na trzech samodzielnych zakresach, które są podstawą dla wizji i wartości L&R: Ludzie (People) są zawsze na pierwszym miejscu, a zatem w centrum naszych działań. Ich zdrowie (Healht) jest równocześnie zakresem działań oraz obszarem kompetencji L&R. A opieka (Care) odzwierciedla takie cechy marki L&R jak: zaufanie, orientację na klientów i usługi oraz koncepcję niezawodnego partnerstwa. Dzięki harmonijnemu współgraniu tych elementów jesteśmy godnym zaufania dostawcą rozwiązań i możemy pomagać ludziom na całym świecie.