Zarząd Grupy L&R

Realizujemy nowoczesną strategię przedsiębiorstwa, wykorzystujemy dynamikę międzynarodowych rynków docelowych i zapewniamy zgodność kultury przedsiębiorstwa z wartościami firmy rodzinnej. 

People.Health.Care. to nasza pasja – łączymy nasze innowacyjne portfolio z wymogiem codziennego działania na rzecz człowieka, jgo zdrowia i opieki. 

Dipl.-Ing. Wolfgang Süßle
Prezes, CEO i CCO

Wolfgang Süßle, ur. w 1966 r., od 2011 r. jest prezesem, CEO, CCO oraz rzecznikiem grupy L&R. Odpowiada za globalny rozwój i komunikację przedsiębiorstwa, Digital Market Solutions, controlling oraz globalne działania sprzedażowe koncernu. Karierę w przedsiębiorstwie rozpoczął w 2003 r.

„People.Health.Care. to dla mnie integralna część strategii naszego przedsiębiorstwa. Łączymy dynamikę naszych działań biznesowych z dopasowaniem, aby przyspieszyć możliwie najlepsze medyczne zaopatrzenie jako jeden z filarów jakości życia ludzi na całym świecie."


Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menitz
COO i Starszy Wiceprezes Wykonawczy

Thomas Menitz, ur. w 1974 r., jest jako COO prezesem odpowiedzialnym za wszystkie operacje w łańcuchu dostaw grupy L&R oraz za dział Rauscher Consumer Products. Od 2016 r. pełni dodatkowo w koncernie L&R funkcję Starszego Wiceprezesa Wykonawczego. Jego kariera w L&R rozpoczęła się w 1994 r.

„Nasz ekonomiczny zrównoważony rozwój, zrównoważenie społeczne i zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym każdego dnia wpisuje się w postulat People.Health.Care. W procesach produkcyjnych i logistycznych nieustannie pracujemy nad tym, aby indentyfikować dalsze możliwości udoskonaleń i włączać je w nasze struktury procesowe.”


Mgr inż. Holger Mägdefrau
Dyrektor Finansowy

Holger Mägdefrau, ur. 1965 r., jest Dyrektorem Finansowym grupy L&R. Odpowiada za zasoby ludzkie, finanse, organizację i IT, sprzedaż w Ameryce, zarządzanie jakością, kwestie prawne, sprawy regulacyjne oraz rozwój biznesu. Pracuje dla grupy L&R od 1994 roku.

„W rozumieniu naszego motta People.Health.Care. to właśnie nasi pracownicy mają duże znaczenie. Nasze zespoły odwzierciedlają, jak ważne jest dla nich wykonywanie pracy „z sensem”. Realizujemy odpowiedzialność za tworzenia adekwatnych warunków ramowych w tym zakresie."

Dr Klemens Schulz
CPO

Dr Klemens Schulz, ur. 1965 r., odpowiada jako CPO grupy L&R za działy globalne zarządzanie portfelem, marketing globalny, badania i rozwój i projektowanie opakowań. Swoją karierę w przedsiębiorstwie rozpoczął w 2012 r.

„L&R to wiodący dostawca rozwiązań i niezawodny partner w dziedzinie medycyny, opieki i higieny. Jesteśmy przy tym zawsze zorientowani na potrzeby naszych klientów i pacjentów. W naszych zespołach i centrach rozwoju opracowujemy rozwiązania i usługi, których jakość zasługuje na zaufanie, jakim darzą nas klienci."