Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez niniejszą stronę plików cookies (ciasteczek) do analiz, personalizowanych treści, reklam i usługi analizy sieci.

Sponsoring społeczny koncernu

L&R łączy pokolenia.

We wrześniu 2015 r. powołano do życia wewnętrzny program sponsoringu społecznego koncernu L&R (CSS) „L&R charity – we connect“. W ramach tego programu grupa L&R wspiera inicjatywy dobroczynne pracowników, zawsze mając na uwadze łączenie różnych pokoleń. Są one także powiązane z produktami L&R lub obszarem działalności i ograniczone czasowo. Sponsor projektu jest wspierany przez organizację zewnętrzną zlokalizowaną albo realizującą projekt w pobliżu jednej z siedzib L&R. Od wprowadzenia programu wiele projektów zakończyło się sukcesem i chcielibyśmy je tutaj przedstawić: 

Inicjatywy dobroczynne z 2017 roku

Wysoko w górach: na wysokości 3700 m w indyjskich Himalajach

W wyniku współpracy federalnego związku Sani Zanskar e. V. i kliniki uniwersyteckiej w Aachen kilka lat temu powstał energetycznie samowystarczalny Dom Parafialny w Sani (Indie), który służy jako medyczne centrum zaopatrzenia i szkoła zimowa. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych w tej himalajskiej miejscowości w Centrum konieczne było przeprowadzenie prac remontowych. Grupa harcerzy z Heimbach-Weis wyjechała w sierpniu 2017 r. do Indii dzięki pomocy sponsora projekt, Martina Pohla, a wsparcie L&R pomogło w wyremontowaniu Domu Parafialnego wspólnie z wolonatariuszami i mieszkańcami Sani.

Pomoc dla ofiar poparzeń

Po poważnych oparzeniach należy zadbać nie tylko o blizny na ciele, ale również na duszy. Zadbano o to w obozie Samba, który odbył się w czerwcu 2017 r. niedaleko São Paulo (Brazylia) i był przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Oprócz zapewnienia wiedzy medycznej w zakresie leczenia ran odbyły się również spotkania terapii grupowej, aby nauczyć się radzenia sobie z psychicznymi skutkami oparzeń. Co więcej, dostępna była bogata oferta spędzania wolnego czasu dla podopiecznych, realizowana przez dorosłych, którzy również ulegli oparzeniom. Wsparcie ze strony L&R zostało zapewnione dzięki inicjatywie opiekuna projektu, Saschy Eicherta.

BenefitZ – Wir helfen Kindern e. V.

Organizacja pożytku publicznego BenefitZ postawiła sobie za cel zebranie funduszy na projekty z korzyścią dla dzieci. Członkowie są obecni na rynkach i imprezach w Koblencji (Niemcy), gdzie sprzedają tam wysokowartościowe rękodzieło, np. torebki i artykuły dekoracyjne. Ciągle rosnące zaangażowanie sprawiło, że konieczny okazał się zakup przemysłowych maszyn do szycia oraz regałów i pudeł transportowych. Dzięki inicjatywie patronatu Ulricha Theisa firma L&R mogła zrealizować ten zakup latem 2017 r.

Popołudniowe gotowanie z przedstawicielami ośmiu nacji

Sponsor projektu, Margarete Leimberger, już od dawna angażuje się w wolnym czasie w popołudniową opiekę w Pedagogicznym Centrum w Purkersdorf (Austria), w którym uczy się dzieci z upośledzeniem umysłowym i/lub niepełnosprawne. Wspólna nauka dzieci z ośmiu nacji była inspiracją do zorganizowania interkulturowego popołudniowego gotowania wspólnie z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami. Wiosną 2017 r. uczniowie ze swoimi rodzinami smakowały kulinarnych specjałów różnych krajów.

Wspólne spędzanie czasu – wspólna nauka

Pod tym motto powstał ogród dla pokoleń pod kierownictwem sponsora projektu, Steffena Brennera z L&R, w przedszkolu Regenbogenland w Niederbreitbach (Niemcy). Wiosną 2017 r. na nowych grządkach wyrosła sałta i inne warzywa, a w istniejącym ogródku przedszkolnym posadzono ponadto krzewy jagodowe, winorośle i drzewa owocowe. Wspólnym ogrodem zajmują się dzieci, ich rodzeństwo, rodzice, dziadkowie oraz seniorzy z parafii.

Jesteś pracownikiem L&R i masz inicjatywę dobroczynną, którą możemy wspomóc? Zostań sponsorem projektu i prześlij na adres CSS@LRmed.com!