Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez niniejszą stronę plików cookies (ciasteczek) do analiz, personalizowanych treści, reklam i usługi analizy sieci.

Sponsoring społeczny koncernu

L&R łączy pokolenia.

We wrześniu 2015 powołano do życia wewnętrzny program sponsoringu koncernu L&R (program CSS) „L&R charity – we connect“. W ramach tego programu grupa L&R wspiera inicjatywy dobroczynne pracowników, zawsze mając na uwadze łączenie różnych pokoleń. Są one także powiązane z produktami L&R lub obszarem działalności i ograniczone czasowo. Sponsor projektu jest wspierany przez organizację zewnętrzną zlokalizowaną albo realizującą projekt w pobliżu jednej z siedzib L&R. Od wprowadzenia programu wiele projektów zakończyło się sukcesem i chcielibyśmy je tutaj przedstawić: 

Inicjatywy dobroczynne z 2016 roku

„Przedświąteczny magiczny ogień”

W Mendig, Nadrenia-Palatynat (Niemcy) każego roku w okresie adwentu odbywa się „Vorweihnachtlicher Feuerzauber” z bogatym programem dla dużych i małych, a także z wieloma kulinarnymi atrakcjami. Dochód z obchodów Vorweihnachtlicher Feuerzauber zostanie przeznaczony na miejscową pracę z dziećmi i młodzieżą. Od dłuższego czasu planujemy budowę wiaty, aby móc przechować materiały w złych warunkach pogodowych oraz zorganizować część tej imprezy pod nieprzemakalnym zadaszeniem. Dzięki sponsorowi projektu, Haraldowi Frankowi, firma L&R sfinansowała koszty budowy tej wiaty, którą dzięki pomocy wielu wolontariuszy w rekordowym czasie wybudowano i oddano do użytku w okresie adwentowym jesienią 2016 r.

Przygotowanie do działania w razie wypadku

Wiosną i jesienią 2016 r. w czeskiej Ostrawie odbyły się dwa cykle kursów udzielania pierwszej pomocy, podczas których dziadkowie specjalnie dla dzieci i wnuków nauczyli się udzielać pierwszej pomocy. W celu przekazania wiedzy na kursach dziadkowie otrzymali do zapoznania się w domu obszerny materiał informacyjny, który w każdej chwili mogą sobie odświeżyć. Kursy cieszyły się dużą popularnością, miejsca w krótkim czasie zostały zarezerwowane, a czeska telewizja poinformowała o zaangażowaniu sponsora projektu z ramienia L&R, Tomáša Folknera, który zorganizował i poprowadził kurs.

Rywalizując z gwiazdami o blask

Koncert z latarkami zespołu „Rumpelstil” w Koblencji (Niemcy) każdego roku skierowany jest do całej rodziny: W scenerii Niemieckiego Rogu (Deutsches Eck) bezpośrednio nad Renem przygotowano bogaty program ramowy wieczoru: od malowania dzieci po konkurs balonowy. Centralnym punktem wieczoru i koncertu była piosenka latarkowa, podczas której przyniesione latarki rozświetliły teren koncertu niczym gwiazdy niebo. Dochód z imprezy zostanie przekazany stowarzyszeniu Bunten Kreis Rheinland e. V., wspierającemu rodziny z ciężko chorymi dziećmi. Z inicjatywy sponsora projektu Petry Butter w 2016 roku firma L&R była głównym sponsorem wydarzenia.

Żywa wymiana między szkołą a domem seniora

Na początku 2016 r. w Elisabethstift-Schule w Berlinie (Niemcy) powstał pomysł wprowadzenia muzycznych i kreatywnych spotkań popołudniowych dla uczniów i mieszkańców sąsiedniego domu seniora, L&R przeznaczył środki na instrumenty muzyczne i kreatywne materiały. Muzyczne i kreatywne spotkania popołudniowe wpisały się już do kalendarza szkolnego, stając się stałym punktem życia społecznego szkoły i domu seniora. Oprócz zajęć technicznych, podczas których uczniowie ręcznie robią małe prezenty dla seniorów, odbywają się kameralne koncerty, między dziećmi i seniorami rozwinęły się relacje patronackie i wszyscy uczestniczą w szkolnych wydarzeniach, takich jak festiwal letni czy świąteczne nabożeństwa. Dzięki zaangażowaniu sponsora projektu, Evy Ebert, koncern L&R umożliwił rozpoczęcie projektu, który mocno się rozwinął i jest obecnie kontynuowany bez wsparcia L&R. 

Witamy i wyciągamy rękę do potrzebujących

Jako sponsor projektu z ramienia L&R, Anja Gasteiger latem 2016 r. zorganizowała liczne wycieczki do Tyrolu (Austria), w której uczestniczyli uchodźcy w różnym wieku, dzieci i dorośli z Tyrolu oraz mieszkańcy dwóch lokalnych domów seniora. Podczas wspólnego spędzania czasu, np. na górskich halach i jazdy na nartach, uczestnicy się poznali i szybko nawiązali znajomości oraz relacje patronackie: Oprócz pomocy, np. w odrabianu prac domowych, wizycie w urzędzie czy szukaniu mieszkania, na którą mogą liczyć nowi przybysze, powstały przede wszystkim relacje patronackie między pozbawionymi opieki dziećmi i młodzieżą oraz seniorami, które przyniosą korzyść dla obu stron.

Miejsce spotkań dla dużych i małych

30 września 2016 r. otwarto hospicjum dla dzieci Cuxhaven-Bremerhaven e. V. (Niemcy), zapewniające opiekę śmiertelnie chorym dzieciom i ich rodzicom lub rodzeństwu oraz pomoc dla dzieci lub rodziców, którzy przeszli poród martwy lub poronienie. Oprócz pomocy w poradzeniu sobie z utratą najbliższych ważne jest także stworzenie przyjaznej atmosfery, która ułatwi powrót do codzienności po skończonym okresie żałoby. Ważnym przyczynkiem do tej atmosfery jest stworzenie punktu spotkań i zabaw, w którym mogą wspólnie spędzać czas dzieci, rodziny i wolonatriusze. Koncern L&R zaangażowal się w to przedsięwzięcie z inicjatywy sponsora projektu, Karimy Köppen.

Pomoc dla Białorusi

Od 25 lat stowarzyszenie Freu(n)de für Belarus e. V. w Heimbach-Weis (Niemcy) angażuje się w pomoc ludziom, którzy żyją na terenach wciąż skażonych przez białoruskie elektrownie jądrowe. Specjalnie dla dzieci latem przygotowuje się ofertę spędzenia trzech tygodni na wolnych od promieniowania terenach w Niemczech, przy czym pobyt ten służy wizytom u lekarza oraz niezbędnym zakupom. Sponsor projektu z ramienia L&R, Fabian Jacobi, jest związany ze stowarzyszeniem tradycją rodzinną, ponieważ jego dziadkowie należą do członków założycieli. Wsparcie firmy L&R pozwoliło pokryć koszty podróży z Białorusi do Neuwied latem 2016 roku dla ok. 60 dzieci, które podczas pobytu wypoczynkowego znajdowały się pod opieką członków stowarzyszenia.

Sport i zabawa dla wszystkich grup wiekowych

Gmina Niederzissen (Niemcy) wiosną 2016 r. planowała budowę placu zabaw dla wielu pokoleń, który jednak nie byłby przeznaczony jedynie do zabawy dla dzieci, lecz oferowałyby także sprzęt fitness dla dorosłych. Niektóre urządzenia są dostosowane specjalnie do potrzeb seniorów. Dzięki sponsorowi projektu, Arminowi Retterathowi, koncern L&R poniósł część kosztów. W kwietniu 2016 r. otwarto plac zabaw, który stał się miejscem spotkań członków gminy.

Inicjatywy dobroczynne z 2015 roku

Wydarzenie adwentowe w szczytnym celu

Weihnachtshaus (dom świąteczny) w Neuwied (Niemcy) każdego roku w okresie adwentu jest miejscem spotkań starszych i młodych. Z inicjatywy sponsora projektu, Meikela Rockenfellera, koncern L&R w grudniu 2015 roku sfinansował zakup materiałów dekoracyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych. Dochody z Weihnachtshaus są tradycyjnie przeznaczane na akcję „Helft uns leben”, inicjatywę komblenckiej gazety Rhein-Zeitung, która w 2015 roku zyskała datki w wysokości 8000 euro.

Jesteś pracownikiem L&R i masz inicjatywę dobroczynną, którą możemy wspomóc? Zostań sponsorem projektu i zgłoś swoją inicjatywę na adres: CSS@LRmed.com !