Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Corporate Social Sponsoring

L&R förenar generationer.

I september 2015 startades det interna L&R Corporate Social Sponsoring-programmet (CSS) ”L&R charity – we connect”. I programmet stöder L&R-gruppen projekt som medarbetarna brinner för, projekt med målet att förena olika generationer. Dessutom har projekten en koppling till L&R:s produkter och till företagets verksamhet och kan genomföras på arbetstid. L&R:s projektsponsor samarbetar med en extern organisation i närheten av en L&R-anläggning, alternativt drivs själva projektet i närheten. Sedan programmet startades har många framgångsrika projekt genomförts som vi vill presentera här: 

Projekt 2016

Festlig marknad före jul

I Mendig i förbundslandet Rheinland-Pfalz i Tyskland genomförs varje år vid advent en tidig julmarknad, Vorweihnachtlicher Feuerzauber, med ett färgsprakande program för såväl stora som små och massor av kulinariska höjdpunkter. Resultatet av marknadens går till ortens barn- och ungdomsarbete. Sedan länge fanns en plan att bygga en carport för att lagra material och kunna genomföra en del av marknaden under den vid dåligt väder. Genom initiativet av projektsponsorn Harald Frank finansierade L&R denna carport, som med hjälp av många volontärer restes hösten 2016 och kunde användas redan vid adventsmarknaden samma år.

Förberedelser för om olyckan är framme

I tjeckiska Ostrava genomfördes under våren och hösten 2016 två omgångar med första hjälpen-kurser, där far- och morföräldrar fick lära sig första hjälpen särskilt för (barn-)barn. Förutom kunskapsöverföringen på kurserna fick far- och morföräldrarna omfattande informationsmaterial att läsa i hemma, så att alla som har gått kursen själva kan fräscha upp sina kunskaper. Kurserna var mycket uppskattade, blev snabbt fullbokade och till och med tjeckisk TV rapporterade om engagemanget hos L&R:s projektsponsor Tomáš Folkner som ordnade och ledde kurserna.

En kväll när ljuset riktas mot stjärnorna

Bandet Rumpelstil håller varje år en ficklampskonsert i Koblenz i Tyskland som riktar sig till hela familjen: På halvön Deutsches Eck direkt vid floden Rhein erbjuds ett festligt program med allt från ansiktsmålning för barn till en luftballongtävling. Kvällens och konsertens höjdpunkt är ficklampssången, där besökarna som har tagit med sig ficklampor kan lysa upp stjärnhimlen ordentligt. De insamlade pengarna från evenemanget går till organisationen Rheinland e. V. som hjälper familjer med svårt sjuka barn. På initiativ av L&R:s projektsponsor Petra Butter var L&R huvudsponsor för evenemanget 2016.

Livligt utbyte mellan skola och seniorboende

I början av 2016 väcktes tanken på skolan Elisabethstift i Berlin om att införa gemensamma eftermiddagar med musik och kreativitet för elever och boende på ett seniorboende i närheten. Här bidrog L&R med medel till musikinstrumenten och materialet för kreativiteten. Eftermiddagarna med musik och kreativitet har sedan blivit en fast del av det sociala livet på skolan och seniorboendet och genomförs varje läsår. Förutom en pysselverkstad, där eleverna gör små presenter till seniorerna, genomförs små konserter. Mentorskap har utvecklats mellan barnen och seniorerna, som även deltar på skolans evenemang, exempelvis sommarfesten och julgudstjänsten. Med hjälp av projektsponsorn Eva Ebert kunde L&R möjliggöra startskottet för ett projekt som har fått en egen självständig prägel och nu fortsätter att genomföras oberoende av L&R:s stöd. 

Nyanländ och välkommen

L&R:s projektsponsor Anja Gasteiger organiserade under sommaren 2016 olika utflykter till österrikiska Tyrolen, där deltagarna var nyanlända i alla åldrar, barn och vuxna från Tyrolen samt personer från två seniorboenden på orten. Under de gemensamma fritidsaktiviteterna som utflykter och båtturer lärde deltagarna känna varann, och vänskaper och mentorsband kunde knytas snabbt: Förutom stöd med t.ex. läxor, kontakt med myndigheter eller att hitta bostad som de nyanlända nu kan få hjälp med, uppstod framför allt mentorskap mellan ensamkommande barn, ungdomar och seniorer, som är till glädje för alla inblandade.

En mötesplats för stora och små

Den 30 september 2016 öppnades barnsjukhuset Cuxhaven-Bremerhaven e. V. i Tyskland som erbjuder hjälp för barn med livsförkortande sjukdomar och deras föräldrar och syskon, och som även hjälper sörjande barn och föräldrar som har upplevt ett dödsfall eller missfall. Förutom sorgearbetet, och den individuella tid som behövs för det, är målet att ha en lugn och avslappnad atmosfär som efter sorgefasen kan underlätta övergången till vardagen. Ett viktigt bidrag till denna atmosfär är den lekplats som är en mötesplats där barn, familjer och volontärer kan tillbringa sin fritid tillsammans. På initiativ av projektsponsorn Karima Köppen deltog L&R i arbetet med att förverkliga det här projektet.

Stöd till Vitryssland

I 25 år har organisationen Freu(n)de für Belarus e. V. i Heimbach-Weis i Tyskland engagerat sig för de människor som bor i områden som drabbats av radioaktiv strålning i Vitryssland. Barn erbjuds att tillbringa tre veckor i strålningsfria områden i Tyskland. Den här tiden används också för läkarbesök och nödvändiga inköp. L&R:s projektsponsor Fabian Jacobi har familjeanknytning till föreningen eftersom hans farföräldrar var med och grundade den. Genom hans insats stod L&R för reskostnaderna för 60 barn från Vitryssland till Neuwied under sommaren 2016. Under viloresan togs de om hand av föreningens medlemmar.

Sport och lek för alla åldrar

Samhället Niederzissen i Tyskland planerade på våren 2016 att bygga en lekplats för flera generationer, där inte bara barn kan leka utan även vuxna har möjlighet att använda många olika träningsredskap. Några av redskapen är specifikt anpassade efter behoven hos seniorer. Genom projektsponsorn Armin Retteraths initiativ stod L&R för en del av kostnaden. Lekplatsen öppnades i april 2016 och är sedan dess en mötesplats för alla som bor i samhället.

Projekt 2015

Adventsevenemang med gott ändamål

Julhuset i Neuwied i Tyskland är en träffpunkt för båda stora och små under adventstiden. På initiativ av projektsponsorn Meikel Rockenfeller finansierade L&R i december 2015 inköpet av diverse dekorationsmaterial och förbrukningsvaror. Intäkterna från julhuset tillfaller traditionellt organisationen ”Helft uns leben” (Hjälp oss leva), ett initiativ från tidningen Rhein-Zeitung i Koblenz. 2015 blev donationen till organisationen hela 8 000 euro.

Är du medarbetare på L&R och har ett projekt som du brinner för och som vi kan hjälpa till med? Då kan du bli projektsponsor. Skicka ditt projekt till CSS@LRmed.com !