L&R-gruppens företagsledning

Vi står för en framtidsinriktad företagsstrategi, använder oss av våra dynamiska internationella fokusmarknader och upprätthåller vår företagskultur i harmoni med värderingarna för ett familjeföretag. 

Vi brinner för People.Health.Care.– utifrån detta kombinerar vi vår innovativa portfölj med kravet att alltid skydda människor, hälsa och omsorg. 

Civilingenjör Wolfgang Süßle
President, CEO & CCO

Wolfgang Süßle, född 1966, är sedan 2011 President, CEO, CCO och talesperson för L&R-gruppen. I sin roll ansvarar han för områdena global företagsutveckling och företagskommunikation, Digital Market Solutions, verksamhetsstyrning samt global försäljning inom koncernen. Han inledde sin karriär i företaget 2003.

”För mig är People.Health.Care är en avgöra del av vår företagsstrategi. Vi kombinerar våra dynamiska företagsprocesser med vår inställning att bästa möjliga medicinska vård är en av grundpelarna för människors livskvalitet över hela världen.”


Civilingenjör (FH) Thomas Menitz
COO & Senior Executive Vice President

Thomas Menitz, född 1974, är som COO ansvarig chef för hela Supply Chain Operations för L&R-gruppen samt området Rauscher Consumer Products. Sedan 2016 är han dessutom Senior Executive Vice President för L&R-koncernen. Han påbörjade sin karriär hos L&R 1994.

”Vårt ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsengagemang är en del av det dagliga arbetet enligt mottot People.Health.Care. I våra effektiva produktions- och logistikprocesser arbetar vi kontinuerligt med att identifiera ytterligare förbättringspotential och att integrera dessa i våra processtrukturer.”


Civilingenjör i industriell ekonomi Holger Mägdefrau
CFO

Holger Mägdefrau, född 1965, är CFO för L&R-gruppen. I den här rollen ansvarar han för områdena Human Resources, Finans, Organisation & IT, Försäljning Amerika, Kvalitetsutveckling, Juridiska frågor, Regulatory Affairs och Affärsutveckling. Han har arbetat för L&R-gruppen sedan 1994.

”Våra medarbetare har en viktig roll för vårt motto People.Health.Care. Våra team kommunicerar till oss hur viktigt det är att göra något meningsfullt i det dagliga arbetet. Vi tar vårt ansvar för att skapa goda förutsättningar för detta.”

Dr Klemens Schulz
CPO

Dr Klemens Schulz, född 1965, ansvarar som CPO för L&R-gruppen för områdena Global Portfolio Management, Global Marketing, forskning och utveckling, och Packaging Development. Han inledde sin karriär i företaget 2012.

”L&R är den föredragna leverantören av lösningar och den tillförlitliga partnern inom läkemedel, vård och hygien. Vi fokuserar alltid på behoven hos våra kunder och patienter. I våra nätverk och utvecklingscenter tar vi fram lösningar och tjänster med hög kvalitet som lever upp till vårt goda rykte.”