Dataskydd

Det är för oss självklart att hantera dina personliga uppgifter ansvarsfullt och med iakttagande av gällande nationella och europeiska bestämmelser om dataskydd. I egenskap av ägare av vår webbplats samlar vi in personuppgifter så snart du per e-post eller via det befintliga kontaktformuläret skickar en förfrågan till oss. Vid registreringen för

  • my L&R sparar vi din e-postadress och – om angivet – ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
  • När meddelanden skickas via vårt kontaktformulär sparar vi ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företagsnamn samt den kundkrets du uppger att du tillhör.
  • Vid onlineansökningar sparar vi ditt namn och din e-postadress samt – om angivet – din adress och ditt telefonnummer.

Om angivet samlar vi in och sparar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress samt i förekommande fall den kundkrets du tillhör. Dessa data används uteslutande för bearbetning av din förfrågan.

Dina personuppgifter sparas, behandlas och används i princip endast för bearbetning av ditt uppdrag. Utöver detta sparar vi dina data och bearbetar dem för reklamändamål inom företaget enbart om du gett ditt uttalade samtycke till detta. Av det skälet har du möjlighet att lämna ditt samtycke på samtliga ställen på våra webbplatser där personuppgifter begärs. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom e-post eller ett brev till oss.

För att hålla dig uppdaterad på bästa sätt, använder vi en tredje part som behandlar beställningarna (broschyrer) och som delvis även hanterar utskick via e-post. Därför är det nödvändigt att till det företag som expedierar beställningen lämna ut de för din beställning nödvändiga uppgifterna, som du gett oss på det aktuella beställningsformuläret. Vi försäkrar dig dock att dina uppgifter även där behandlas med den yttersta noggrannhet och endast används för hantering av din beställning.

De servrar vi använder finns i Tyskland. Det sker ingen överföring av personuppgifter till utlandet.

Räkning av besök på webbplatsen

 

Denna webbplats utnyttjar Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics utnyttjar så kallade cookies, textfiler som lagras i din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den via cookies insamlade informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en server hos Google i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att åt webbplatsens ägare sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att ta fram fler tjänster förbundna med utnyttjande av webbplatsen och av Internet. Google kan även vid behov överföra denna information till tredje part, om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part bearbetar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte någonsin att koppla samman din IP-adress med andra data hos Google. Du har möjlighet att förhindra registrering av den via cookies insamlade informationen om din användning av webbplatsen (inkl. IP-adress) liksom Googles bearbetning av dessa data genom att du laddar ned och installerar följande sökmotor-plugin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

De enskilda cookies som sparas vid användning av Google Analytics samt deras funktion och livslängd hittar du via följande länk:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Funktionsnödvändiga cookies

 

Följande cookies används och är nödvändiga för att webbsidan ska fungera ordentligt:

  • TYPO3 Content Management Cookie (fe_typo_user): Denna cookie gör det möjligt att presentera den valda webbsidan i passande kombination av land/språk. Denna information sparas bara i din webbläsare och raderas när webbläsaren stängs.
  • Session Cookie (PHPSESSID): Denna cookie har funktionen att identifiera dig vid varje sidöppning. Denna information sparas bara i din webbläsare och raderas senast när webbläsaren stängs.
  • Session-ID (myL&R): Denna cookie innehåller det sessions-ID som kan identifiera användaren på alla sidor. Denna cookie raderas efter 24 timmar.
  • Omläggningsteknik: Vid användning av "Omläggningsteknik" används två typer av cookies för att säkerställa funktionen. "tx-lr_anlegetechnik-data-[x]" sparar valt alternativ, "tx-lr_anlegetechnik-url-[y]" aktuellt steg. Dessa cookies varar båda i 24 timmar.

Samtycke till användning av cookies.

 

På sidan lohmann-rauscher.de kan du alltid uttryckligen samtycka till användning av cookies.

Förhindra användning av cookies

 

Genom en inställning i din webbläsarprogramvara kan du förhindra att cookies sparas; i detta fall förhindras dock att alla cookies sparas, vilket gör att inte alla funktioner på denna webbsida kan användas (jmf. punkterna "Räkning av besök på webbplatsen" och "Funktionsnödvändiga cookies").

Enligt § 34 BDSG kan du närsomhelst begära ut information om de data som sparats om dig. Om du önskar göra detta kan du närsomhelst kontakta oss via de angivna kontaktuppgifterna.