Aktivt understödjande

Understödjande avlastning

Skydd, avlastning och stöd — detta uppfyller universalbindan från L&R i stor utsträckning. De lämpar sig som skydd av rörelseapparaten mot skador samt för att skona och behandla kroppsområden som utsätts för stora påfrestningar eller är skadade.

Det breda sortimentet för stöd och avlastning består av olika bindor som kan användas inom olika användningsområden. De uppvisar mycket goda egenskaper för de aktuella behoven på läkarmottagningar och sjukhus.

Fördelar

  • omfångsrikt sortiment av stödjande och avlastande bindor
  • universella lösningar för alla användningsområden står till förfogande
  • finns att få olika färger