Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Rosidal® sys

Lågelastiskt kompressionssystem

Användningsområden

  • för behandling av venösa bensår

Egenskaper

  • effektiv och ekonomisk genom att polstrings‑ och kompressionsbindorna kan återanvändas (Rosidal soft och Rosidal K)
  • användningsfärdig och lätthanterlig kombinerat i setet

Anvisningar

  • Rosidal soft och Rosidal K kan tvättas upp till 50 gånger vid 95 °C
  • systemet kan bäras kontinuerligt upp till 7 dygn (ett högt kompressionstryck upprätthålls – vetenskapligt belagt av prof. dr. M. Jünger)

Komprimera med system

Dyra sammansättningar av enskilda komponenter bromsar effektiviteten. Därför rekommenderas kompressionssystemet Rosidal sys med dess ändamålsenligt samordnade komponenter i hög och slitstark kvalitet. Det behändiga, i ett set kombinerade, systemet innefattar alla medicintekniska beståndsdelar, som krävs för en god kompressionsbehandling.

Det lågelastiska kompressionssystemet möjliggör en effektiv behandling av venösa bensår. Vävens låga elasticitet (fasthet) leder till en snabb avsvällning av den drabbade extremiteten. Rosidal sys sitter under akutfasen kvar på benet både natt och dag — ända upp till sju dygn. Produkten utmärker sig genom sina särskilt hudvänliga beståndsdelar.

Sårkontaktskiktet, exempelvis ur vårt Suprasorb-sortiment, kan tillsättas vid rätt tillfälle, så att såret sköts på optimalt sätt. Förbandsbytet kan genomföras individuellt för varje patient.

Behandlingstrygghet i ett set

Rosidal sys Set är färdigt för användning och är särskilt vid långtidsbehandling både användnings‑ och kostnadseffektivt. Eftersom polstrings‑ och kompressionsbindor kan återanvändas leder det till i en stor kostnadsfördel gentemot engångsprodukter. Både det polstrande förbandet Rosidal soft och den lågelastiska bindan Rosidal K kan tvättas upp till 50 gånger. Vidare sparar systemlösningen tid vid användning och medför dessutom en hög behandlingstrygghet. En kostsam administration av enskilda produkter bortfaller också.

Produktsammansättning

Rosidal sys-setet innefattar följande beståndsdelar:

Beställningsinformation

Rosidal® sys

REFFE (st.)
169841/4

Rosidal® sys beståndsdelar

Alla komponenter som inte är märkta med * kan efterbeställas separat.
SetbeståndsdelarStorlekREFInnehåll
tg® tubförband
skyddar huden under det avsvällande
tryckförbandet
Storlek 7240051x
Rosidal® soft-binda
Polster under tryckförbandet
för likformig tryckfördelning
samt för att förhindra
avsnörningar, tryckpunkter och att förbandet glider
10 cm x 2 m x 0,2 cm13016
4x
Rosidal® K-binda
Kraftigt komprimerande lågelastisk binda
8 cm x 5 m222012x
10 cm x 5 m222022x
Porofix®
Fixerar bindornas ändar
2,5 cm x 5 m343111x
Mollelast® haft-binda
Fixerar det polstrande materialet
8 cm x 20 m300701x
Patientinformation*1x