Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Cellona® syntetvadd

Användningsområden

  • som skydd för exponerade skelettbens‑ och nervdelar under kalkgips‑ och plastgipsförband
  • som polstrande material under skenor och skenförband, zinklimförband och självhäftande förband samt under tryckförband
  • vid sårbehandling i kombination med textila sårkontaktskikt eller salvkompresser som ett luftgenomsläppligt polstrande material

Egenskaper

  • böljande och elastisk, fin fiberflor
  • tillräckligt fast samverkan för cirkulär applicering
  • med ett lätt drag kan fibrerna godtyckligt delas
  • luftgenomsläpplig
  • temperaturutjämnande
  • tar inte upp vätska eller fukt

Anvisningar

  • kan vid behov steriliseras med vattenånga (max. 134 °C)

Det smarta sättet att polstra

Mjuk och skyddande: Cellona syntetvadd handlar om en varaktigt böljande och elastisk polstervadd som tjänar som skydd för exponerade skelettben och nervtrådar under stödförband av kalk‑ och plastgips.

Mångsidig vid användning

Syntetvadden kan användas på många sätt. Förutom den skyddande funktionen under stödförband av kalk‑ och plastgips används den bland annat som underpolstrande material vid både sken‑ och tryckförband. Vid sårbehandling kombinerat med textila sårkontaktskikt eller salvkompresser fungerar vadden som polstring.

Vaddmjuk för nästan veckfri läggning

Den fina fiberfloret är tillräckligt kompakt för cirkulär applicering, men medger ändå en godtycklig delning när man drar lätt i det och förhindrar valkbildning vilket bidrar till ett behagligt bärande. Materialet lämpar sig även för smala kroppsställen som tumområdet, eftersom den kan göras smalare genom ett lätt drag i längsriktningen. Påsättningen av polstervadden underlättas genom en materialbetingad häfteffekt och blir på så sätt enkel att släta till.

Bra polstring för ett behagligt bärande

Syntetvadden övertygar genom sin luftgenomsläpplighet och sin temperaturutjämning. Fibern tar inte upp någon fuktighet och låter därmed gipsförbandet härda snabbare. Syntetvadden finns i både normalt och sterilt utförande.

Produktsammansättning

100 % polyesterfibrer fria från optiska vitmedel.

Beställningsinformation

Cellona® syntetvadd

Storlek (cm x m) REFFE (RII.)
6 x 3106866/60
10 x 3106874/40
40 x 10106971/4
4 x 310690108
6 x 31069272
10 x 3 1069448
15 x 31069536
20 x 31069624

Cellona® syntetvadd, steril

Storlek (cm x m) REFFE (RII.)
6 x 3
127708/64
10 x 3127718/64
15 x 3127725/40
20 x 3127734/32