Sårskötsel

Sårbehandling på hög nivå

Heltäckande sårskötsel för hela familjen

Oberoende av om det gäller stora eller små sår — L&R erbjuder en individuell vård som skräddarsytts för den drabbade och dennes sårsituation. Användaren erbjuds följaktligen ett fullsortiment som uppfyller dennes krav och patienternas behov.

L&R ser sig själv inte enbart som en tillverkare av medicintekniska produkter utan även som en servicepartner och som någon som erbjuder lösningar. L&R erbjuder därmed för utmaningarna vid bestämda sårsituationer en framgångsrik produktkombination och användbara praktiska tips. Med ”Tillsammans bättre — vårt team för rikligt vätskande sår” beskriver L&R som lösningsleverantör å ena sidan den existerande problematiken vid rikligt vätskande sår, å andra sidan ges värdefull praktisk hjälp i kombination med L&R:s sårvårdsprodukter. ”Tillsammans bättre” innebär för er: En framgångsrik sårvård tillsammans med L&R och L&R:s team för sårvård.

L&R:s breda användnings-know-how och den egna forskningen sörjer dessutom för en kontinuerlig vidareutveckling av produkterna. Praktiska tester och studier säkerställer härvid pålitlighet och användningssäkerhet.

Fördelar

 

Utforska L&R:s sårvårdsprodukter på följande internetsidor!