Debrisoft®

Ett fast inslag i sårbehandlingen

Användningsområden

 • Debridering av ytliga sår samt omgivande hud, t.ex. vid:

  • diabetessår
  • arteriella och venösa sår
  • trycksår
  • postoperativa sekundärläkande sår

 • för absorption av exsudat, debris och hudkeratoser under debrideringen

Egenskaper

 • avfasade fiberspetsar lösgör effektivt debris ur såret och är skonsamma mot intakt vävnad
 • fibrerna tar även upp hudflagor och keratoser från sårets omgivande hud
 • snabbt synbara resultat jämsides med enkel och säker användning
 • mjuka fibrer sörjer för en nästan smärtfri användning och ökad patientacceptans

Anvisningar

 • Produkt för debridering, blir inte kvar i såret
 • kan vid behov användas vid varje förbandsbyte
 • bör användas tills såret är helt rengjort och har övergått från reningsfasen till granulationsfasen


Tips

 • leder även vid kraftigt keratotiska och nekrotiska beläggningar till ett mycket gott resultat, när dessa först underkastats autolytisk behandling
 • den mjuka fibersidan kan fuktas med alla sedvanliga sårspolningslösningar

”Med Debrisoft får man en en snabb, säker och enkel debridering som för patientens del är nästan smärtfri”

Debrisoft är en snabb, effektiv och nästan smärtfri metod för debridering som snabbt övertygar genom de synliga resultaten. Produkten gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt avlägsna debris och exsudat ur sår samt hudflagor och keratoser från omgivande hud. Redan invuxen granulationsvävnad och epitelceller skonas.

 1. till vänster: Sår före första användningen
  till höger: Debrisoft före användningen
 2. till vänster: Sår efter första användningen
  till höger: Debrisoft efter första användningen

Fördelar

 • avlägsnar debris effektivt, snabbt och enkelt
 • skonar nybildad granulationsvävnad samt inväxta epitelceller
 • hög patientacceptans, då den orsakar ringa smärta vid användningen

Produktsammansättning

Hela sammansättningen: polyester, oblekt, baksidesbeläggning av polyakryl (kolofonium‑ och kolofoniumderivatfri).

EWMA 2013

Den europeiska föreningen för sårvård ”European Wound Management Association” (EWMA) har publicerat ett dokument över ämnet debridering, i vilket även Debrisoft (fiberkudde av enfibertråd) behandlas.

Beställningsinformation

Debrisoft®

steril, separat förpackad
Storlek (cm)
REFFE (st.)
10 x 1031222
5/50