Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Suprasorb® A + Ag
antimikrobiellt kalciumalginatförband

Renar såret och minskar antalet mikroorganismer.

Egenskaper

 • snabb och bred antimikrobiell verkan även gentemot MRSA och VRE
 • främjar en god sårläkning tack vare sin stora förmåga att absorbera exsudat
 • anpassar sig smidigt till alla sårbäddar (gelbildning genom jonbyte)
 • reducerar sårbäddens belastning av mikroorganismer och binder dessa i gelen

Anvisningar

 • vid infektioner:
  ocklusivt sekundärförband endast efter läkarbeslut och beroende på totalsituationen.

Suprasorb A + Ag sörjer för renhet och reducering av mikroorganismer genom en kombination av naturligt kalciumalginat och antimikrobiellt silver. Suprasorb A + Ag är sårförbandet för kraftigt vätskande och infekterade sår eller för sår som löper risk att infekteras. De genom kontakten med sårexsudatet frisatta silverjonerna kan genom alginatets gelbildning utveckla sin verkan direkt på sårytan.

Suprasorb A + Ag täcker ett brett antimikrobiellt spektrum och kan även användas vid kliniskt manifesta infektioner. Bakterier och andra mikroorganismer innesluts i gelen och avdödas. Dessutom verkar förbandet även mot MRSA och VRE. I sina materialegenskaper motsvarar Suprasorb A + Ag kalciumalginatförbandet Suprasorb A. Suprasorb A + Ag finns som kompress och som tampong.

 1. Såret rengöres med hjälp av ett vanligt standardförfarande och därefter torkas såromgivningen omsorgsfullt torr med sterila sårkompresser.
 2. Suprasorb A + Ag läggs försiktigt i såret. Vid djupa eller ojämna sår läggs en Suprasorb A + Ag-tampong försiktigt i.
 3. Fixeras alltefter exsudationsgrad med lämpligt förband, t.ex. med Vliwasorb.

Intervall mellan förbandsbyten

Fastställs allra senast efter 5–7 dygn** av behandlande läkare alltefter sårets tillstånd, infektionsstatus, exsudationsgrad och sekundärförband*.

 • * påpekande vid infektioner: ocklusivt sekundärförband endast efter beslut av läkare och beroende på totalsituationen
 • ** anvisning vid infektion: förbandet bör bytas dagligen

Utföranden

 • kompress
 • tampong

Beställningsinformation

Suprasorb® A + Ag

Antimikrobiellt kalciumalginatförband, sterilt, separat förpackat
Storlek (cm)REFFE (st.)
Kompress
5 x 52057010/100
10 x 102057110/50
10 x 20205725/20
Tampong
30 cm, 2 g205735/20