Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Suprasorb® C
Kollagenförband

Hjälper såret att läka*

Användningsområden

Avsett syfte
Suprasorb® C är avsett som sårförband för att underlätta sårläkningen och minska sårytan.


Indikationer

 • diabetessår
 • trycksår
 • venösa eller blandade vaskulära sår
 • sekundärläkande operationssår

Egenskaper

 • Läker sår snabbare.
 • Reducerar sårläkningshämmande faktorer.
 • Främjar och påskyndar bildningen av granulationsvävnad.

Anvisningar

Allmänna anvisningar

 • Vid lite eller inget sårsekret rekommenderar vi att Suprasorb C fuktas med fysiologisk koksaltlösning eller Ringerlösning före applicering.
 • Om Suprasorb C inte appliceras direkt efter att den primära förpackningen har öppnats ska den inte längre användas.
 • Det går inte att omsterilisera Suprasorb C.


Kontraindikationer

Får inte användas i kliniskt infekterade områden, i extremt exsuderande sår eller vid torr nekros. Produkten får inte användas om det förekommer kända allergier mot ett eller flera av produktens komponenter.


Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan det förekomma biverkningar inom kategorin allergiska sjukdomar. I mycket sällsynta fall har sårinfektion, smärta eller maceration av huden runt såret (särskilt i kraftigt exsuderande sår) beskrivits i litteraturen med samband till användning av moderna förband för sårvård.


Försiktighetsåtgärder

Interaktioner med andra medel: Suprasorb C ska inte kombineras med antiseptiska medel som frisätter klorin (t.ex. kloramin), med albuminframkallande ämnen (tanniner, silvernitrat) eller frätande ämnen (jodtinktur) som förändrar proteiner. Desinficeringsmedel eller solkrämer får inte appliceras i anslutning till appliceringen av Suprasorb C.

Se Bruksanvisningen för mer information

Suprasorb C kollagenförband har en porös struktur med mycket tydlig kapillär aktivitet så att det kan absorbera vätska. Denna fysiska egenskap som innebär kontinuerlig absorption av exsudat leder till att cellskräp (till exempel nekrotisk vävnad och fibrinös beläggning) binds, liksom även inflammationsinducerande proteaser och cytokiner. På det viset gynnas och påskyndas bildningen av granulationsvävnad. Migrationen av fibroblaster induceras och kollagensyntesen stimuleras. Under granulationsskedet och i början av epiteliseringsskedet har den kontinuerliga tillförseln av höggradigt kollagen till defekten en gynnsam effekt på nybildningen av kroppens egna kollagenfibriller och kollagenfibrer. Reparationen av sårbasen främjar den nödvändiga cellnybildningen och migrationen av hudceller. Det hjälper såret att läka.*

Produktsammansättning

Suprasorb® C kollagenförband består av kollagen av bovint ursprung.

Intervall för förbandsbyte

Omständigheterna avgör när Suprasorb C ska bytas och återappliceras. Vid behov kan Suprasorb C enkelt blötas med koksaltlösning så att det släpper och kan tas bort. Om inte läkaren rekommenderar något annat ska Suprasorb C klippas till i erforderlig storlek och form. Vid kraftigt exsuderande sår ska förbandet bytas dagligen eller flera gånger per dag.

Applicering

 1. Förbereda såret: Rengör såret noga. Omgivande hud ska vara ren och torr.
 2. Applicera förbandet:

  • Öppna sterilförpackningen och ta ut förbandet under aseptiska förhållanden.
  • Efter att ha rengjort såret klipper du till Suprasorb C till rätt storlek och form och  applicerar i regel förbandet torrt med sidan som är vänd nedåt i förpackningen mot såret.
  • Vid lite eller inget sårsekret rekommenderar vi att Suprasorb C fuktas med fysiologisk koksaltlösning eller Ringerlösning före applicering.
  • Om du trycker ned Suprasorb C försiktigt främjar det kontakten med sårets yta. Till och med små delar av såret ska täckas.
  • Suprasorb C ska vara kvar på såret i fuktigt tillstånd. Det går att kombinera förbandet med andra produkter från sårvårdssortimentet för fuktig sårmiljö (t.ex. Suprasorb H hydrokolloidförband).

  * Prestandaspecifikationerna baseras i huvudsak på icke-kliniska undersökningar.

Beställningsinformation

Suprasorb® C

Kollagensårförband, sterilt, separat förpackat
Storlek (cm)REFFE (st.)
4 x 6 x 0,8204815/225
6 x 8 x 0,8204825/180
8 x 12 x 0,8204835/90