Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Suprasorb® P silicone

Sårförbandet för en känslig omgivande hud

Egenskaper

 • appliceras lätt och avlägsnas nästan helt utan smärta 1)
 • skonar sårbädden och en känslig omgivande hud 1) 2)
 • hanterar pålitligt sårvätskan och främjar en fuktig sårläkningsmiljö 1)

Användningsområden

 • svagt till måttligt vätskande sår
 • ytliga till djupa* sår
 • i alla sårläkningsfaser, t.ex.:

  • sår av olika genes
  • trycksår
  • diabetessår
  • 1:a och 2:a gradens brännskador

 • för undvikande av hudskador/hudsprickor

* kombineras med en lämplig sårfyllnad vid djupa sår

Anvisningar

 • Suprasorb P silicone kan användas som sekundärförband inom ramen för sedvanlig antimikrobiell behandling av sår som riskerar att infekteras.
 • I torrt tillstånd kan Suprasorb P silicone enkelt klippas till utifrån den individuella sårstorleken. Förbandet ska överlappa sårkanten med ca 2 cm.

Suprasorb P silicone är ett treskiktat sårförband bestående av en mot sårsidan vänd mjuk silikonbeläggning, ett polyuretanskumskikt och ett polyuretanbaksidesskikt.

Suprasorb P silicone bibehåller en fuktig sårläkningsmiljö och främjar på så sätt den naturliga läkningen. Sårvätskan och sårstörande faktorer, som t.ex. proteaser, tas snabbt och likformigt upp i förbandet.1) 4) 13)

Genom silikonvidhäftningsskiktets struktur med öppna porer och en generöst dimensionerad perforation uppnås en god exsudathantering med Suprasorb P silicone. Sårförbandet är lätt att applicera och kan avlägsnas nästan utan smärta – Suprasorb P silicone är synnerligen skonsamt mot sårbädden och den känsliga omgivande huden.1)

Suprasorb P silicone uppvisar god vidhäftning på extra krävande ställen på kroppen.1)

Silikonskumförbandet går att få både med och utan häftande kant.

Referenser: 1) 3)

Referenser: 1) 2) 7) 8)

Referenser: 4) 5) 6) 10) 13)

Intervall mellan förbandsbyten

Fastställs allra senast efter 7 dygn av behandlande läkare alltefter sårets tillstånd, exsudationsgrad och sekundärförband.

Utföranden

 • border (med häftande kant)
 • non-border (utan häftande kant)

Beställningsinformation

Suprasorb® P silicone

Silikonskumförband, sterilt, separat förpackat
Storlek (cm)REFFE (st)
border (med häftande kant)
7,5 x 7,53244510/100
10 x 103244610/100
15 x 15324475/50
15 x 20324485/50
non-border (utan häftande kant)
5 x 53244010/100
7,5 x 7,53244110/100
10 x 103244210/100
15 x 15324435/50
15 x 20324445/50
EPIM-Element: EPIM-Datensatz auswählen