Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Suprasorb® X + PHMB
Antimikrobiellt HydroBalance-sårförband

Reglerar sårets fuktighet och reducerar antalet mikroorganismer

Egenskaper

 • allt efter sårets tillstånd kan fuktighet avges till såret eller överflödigt exsudat tas upp
 • skapande av en fuktig sårmiljö
 • vävnadsskonande förbandsbyte
 • enkel anpassning till det aktuella sårets form och djup
 • särskilt lämpligt för ställen som är svåra att förbinda
 • den fuktiga miljön med den kylande effekten uppfattas av patienterna som behaglig och smärtlindrande
 • verkar antimikrobiellt mot ett brett spektrum av mikroorganismer*

*för verkningsspektrum påvisat in vitro, se bruksanvisningen

Anvisningar

 • Använd lämpliga sekundärförband.
 • Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om något av följande symptom uppträder:

  • såret ändrar färg och/eller lukt
  • sårläkningen avstannar
  • kliniska tecken på infektion

 • Vid känd överkänslighet eller allergi mot ett eller flera innehållsämnen får produkten inte användas.
 • Vid behandling av infekterade sår ska inte sårförbandet användas som enda behandlingsåtgärd utan efter bedömning av behandlande läkare kompletteras med medikamentell behandling enligt lokala kliniska föreskrifter.

Suprasorb® X + PHMB verkar antimikrobiellt mot ett brett spektrum av mikroorganismer*. In vitro kan efter 24 timmar påvisas en mycket snabb och nästan fullständig frisättning av polihexanid (PHMB) från sårförbandet. Dessutom kan produkterna allt efter sårets tillstånd avge fuktighet till såret eller ta upp överflödigt exsudat. Därmed skapas en fuktig sårmiljö. Förbandsbytet sker vävnadsskonande. Enkel anpassning till det aktuella sårets form och djup. Produkterna är därför särskilt lämpliga för ställen som är svåra att förbinda. Sårförbandets positiva egenskaper motverkar sammanklibbning med såret eller sekundärförbandet. Den fuktiga miljön med den kylande effekten uppfattas av patienterna som behaglig och smärtlindrande.

*För verkningsspektrum påvisat in vitro, se bruksanvisningen

 1. överskottet av sårvätska från såret tas upp i förbandet
 2. fuktighet avges från förbandet till sårområden med ringa utsöndring av sårvätska
 3. avdödning av mikroorganismer genom frisatt polyhexametylenbiguanid (PHMB)
 1. Såret rengöres med hjälp av ett vanligt standardförfarande och därefter torkas såromgivningen omsorgsfullt torr med sterila sårkompresser.
 2. Lägg och forma Suprasorb X + PHMB mot såret. Vid användning av en tampong ska denna vikas flera gånger och försiktigt läggas i såret.
 3. fixeras alltefter exsudationsgrad med lämpligt sekundärförband

Suprasorb X + PHMB vid användning.

Intervall mellan förbandsbyten

Tiden mellan nödvändigt förnyande av Suprasorb® + PHMB avgörs av behandlande läkare baserat på sårets tillstånd.

Produktsammansättning

 • vatten
 • cellulosa
 • 0,3 % polyhexametylenbiguanid (PHMB/polihexanid)

Utföranden

 • kompress
 • tampong

Beställningsinformation

Suprasorb® X + PHMB

Storlek (cm)REFFE (st.)
Kompress
5 x 5205405/90
9 x 9205415/80
14 x 20205425/65
Tampong
2 x 21205435/130