Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Metalline®

Det mattglänsande sårkontaktskiktet hos förbandsmaterialet Metalline är en mjuk, mycket fint aluminiumbelagd fiberduk med bra dränage. Den släta ovanytan klibbar inte fast mot såret. Genom att man sett till att såret lämnas i fred och genom det skonsamma förbandsbytet påverkas läkningsförloppet gynnsamt.

Metalline är uppbyggt i flera skikt

 

1. Sårsidan

 

Skiktet mot sårsidan består i Metalline av en perforerad, för medicinska ändamål särskilt lämplig fiberduk av viskos, vars enskilda fibrer beläggs med aluminium genom ångdeponering i ett förfarande med högvakuum. Därigenom uppstår ett poröst och antihäftande skikt med glänsande mycket jämn ovanyta, mot vilken sårexsudatet inte kan fastna. Därför klibbar inte Metalline fast mot såret. Det här aluminiumbelagda Metalline-skiktet absorberar själv inte och är indifferent gentemot vatten, blod och sekret.

2. Det absorberande skiktet

 

Genom den höga porositeten i Metalline-skiktet med ångdeponerad aluminium diffunderar exsudatet in i det absorberande skiktet. Det sörjer för att blod och sårvätska mycket snabbt sugs upp och binds. Genom porernas kapillärverkan i Metalline tas utsipprande blod genast upp och leds raskt in i det absorberande skiktet av fiberduk. Metallines ovanyta ser nästan torr ut. Dessutom säkerställer porerna att luft obehindrat når såret.

3. Baksidan

 

Baksidan täcker det absorberande skiktet och består av en tunn fiberduk.

Sidvy, grafiskt skildrat snitt genom Metalline.
Verkningsmekanism för Metalline:

  • A) den antihäftande fiberduken med ångdeponerad aluminium som ligger an mot sårsidan
  • B) exsudat kan inte häfta mot den släta ytan
  • C) en tunn vätskefilm på ytan
  • D) porerna genom vilka ...
  • E) ... överskottet av exsudat som strömmar in i det däröver liggande ...
  • F) ... absorberande skiktet och där sugs upp och binds