Jag godkänner att denna sida använder cookies för analyser, personanpassat innehåll, reklam och webbanalystjänster.

Metalline®

Flerskiktad specialkompress

Användningsområden

Metalline kompresser

 • för täckande av sår av alla sorter, särskilt rekommenderade för:

  • skrubbsår
  • brännskador
  • frätskador
  • operationssår
  • inom ramen för primär behandling

Metalline dränagekompress

 • för omläggning av drän och infusionsslangar för sårvård vid

  • finkalibrigt drän
  • infusionskatetrar
  • tråd- resp. spiksträck

Metalline trakealkompress

 • till sårvård och omläggning av trakealkanyler vid trakeostomi och tjockkalibriga drän

Egenskaper

alla kompresser

 • minskad risk för fastklibbning i såret
 • nästan smärtfritt förbandsbyte
 • sårskonande
 • släpper igenom luft och vattenånga
 • mjuk och följsam
 • bra dränering

Metalline dränagekompress

 • håldiameter 4,5–11 mm variabel för charrière 9–30

Metalline trakealkompress

 • håldiameter på 12–19 mm variabel för charrière 31–50

Vid dränering krävs en snabb och för situationen befogad sårvård. Inom detta indikationsområde består Metalline dränage‑ och trakealkompresser provet avseende de för Metalline typiska särskilda egenskaperna som snabb bortledning av exsudat, varvid faran för infektion begränsas. Eftersom Metalline inte klibbar fast i såret, säkerställs ett smärtfritt byte av kompressen.

Produktsammansättning

Viskos (förstärkt med akrylatbindemedel), kompressens ovanskikt är belagt med aluminium.

Beställningsinformation

Metalline®-kompresser

Storlek (cm)REFFE (st.)
sterila, separat förpackade, för ordination och receptfritt
8 x 102308310/560
10 x 122308410/300
sterila, separat förpackade, för operation, öppenvård och läkarmottagningar, i dispenserkartong
8 x 102308150/600
10 x 122308250/300
10 x 202308750/300
osterila, rullade, i foliepåse
5 m x 10 cm230801/20

Metalline® dränagekompress

steril, separat förpackad, i dispenserkartong
Storlek (cm)REFFE (st.)
6 x 72309350/600

Metalline® trakealkompress

steril, separat förpackad, i dispenserkartong
Storlek (cm)REFFE (st.)
8 x 9
2309450/600